Ceza ve Tevkifevleri

2021 GÜNCEL Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı

1024

2021 GÜNCEL Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı

Ceza infaz kurumlarında münhal bulunan Kurum 2. Müdürü, İdare Memuru, İnfaz ve Koruma Başmemuru ve Sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, Öğretmen unvanlı kadrolara unvan değişikliği suretiyle, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı;
Sınav içeriği konuların tamamı ve çıkmış soruların tamamı bulunmaktadır

UnvanTürüKontenjanSözlü Sınava Katılacak Aday KatıSözlü Sınava Katılacak Aday Sayısı
Kurum 2. MüdürüGYS753225
İdare MemuruGYS1503450
SaymanGYS603180
İnfaz ve Koruma BaşmemuruGYS3003900
ÖğretmenUDS2503750

Android Uygulamamamız linke tıklayarak indirebilirsiniz. İos uygulamamız çok yakında…

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı

2021 GÜNCEL Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı
2021 GÜNCEL Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı

2021 GÜNCEL Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı İnfaz Koruma Başmemuru
Seçtiğiniz sınav bölümüne göre konular ve sorular karşınıza çıkmaktadır.

2021 GÜNCEL Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı İdare Memuru

1) Ceza infaz kurumu 2. müdürü kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) İdare memurluğu öğrenciliğinde geçen süre dahil, idare memuru olarak en az üç yıl veya eğitim uzmanı, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar ve sayman unvanlarında toplam sekiz yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hal kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

2) İdare memuru kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, eğitim rehberi, kütüphaneci, pedagog, eczacı, diyetisyen, veteriner, mimar olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni, hayvan sağlık memuru ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

3) Sayman kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

4) İnfaz ve koruma başmemuru kadrolarına atanabilmek için:
i) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
ii) İnfaz ve koruma memuru unvanında en az üç yıl hizmet süresi bulunmak,
iii) Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

YAZILI SINAV KONULARI


A) Görevde yükselme sınavı için;


1) Ortak sınav konuları


-T.C. Anayasası (2 soru),
-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2 soru),
-İnsan Hakları ve Demokrasi (2 soru),
-Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (2 soru),
-Etik Davranış İlkeleri (2 soru),
-Genel Kültür (8) ve Genel Yetenek (12 soru),
-Ve Alan Bilgisi (70 soru), olmak üzere toplam 100.


2) Alan bilgisi konuları

A) Görevde yükselme sınavı için;

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun,

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu,

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

3713 Terörle Mücadele Kanunu,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

7201 Sayılı Tebligat Kanunu,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi (74-75-76- 77-78-79-80-
81’inci maddeler-İŞYURTLARI),

Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük,

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik,

Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair
Yönetmelik,

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik,

Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik,

Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek
Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik,

Hükümlü ve Tutuklular İle Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği,

Taşınır Mal Yönetmeliği,

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtları’nın İdare ve İhale
Yönetmeliği,

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği,

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği,

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,

Kamu İhale Genel Tebliği.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Kurumlarda Ders ve Ek Ders Ücretleri
Hakkındaki 139/1 Sayılı Genelgesi,6245 sayılı Harcırah Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 1 No’lu Kararname

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü

Ceza İnfaz Kurumlarında Barındırılanların Uluslararası Standartlarda İnsan Hakları Merkezli Sağlığa Erişimi ve Tedavileri, Tedavi Nedeniyle Nakilleri, Ceza Tehiri İşlemleri

Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği
Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir