Bilgi, Jandarma, Polis

Kabahatler Kanunu 2023 yılı idari para cezaları

2023 yılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları

2023 YILI İDARİ PARA CEZALARI 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE ÇEŞİTLİ KABAHATLERE İLİŞKİN 2023 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

2023 yılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti’nde suçlar ve cezaların belirlendiği yasadır. Bu yasa, kabahatlerin tanımını, suçun niteliğine göre verilecek cezaları ve diğer hukuki işlemleri düzenler.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Türk Ceza Kanununun bir bölümüdür ve genel olarak suçların niteliğine göre ceza miktarlarını belirler. Bu suçlar arasında hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, tecavüz, tehdit ve benzeri suçlar bulunur. Ayrıca, bu yasa aynı zamanda suçların yapıldığı yer ve şartlarla ilgili hükümler de içermektedir.

SIRA NO KABAHATLER KANUNU MADDE NUMARASI KABAHAT ADI İŞLENME ŞEKLİ 2023 YILI İÇİN UYGULANAN MİKTAR(*) 2022 YILI İÇİN UYGULANACAK MİKTAR(*)
1 Madde 32 EMRE AYKIRI DAVRANIŞ Genel 1.295 ₺ 581
2 Madde 33 DİLENCİLİK Genel 617 ₺ 277
3 Madde 34 KUMAR Genel 4.055 ₺ 1.819
4 Madde 35 SARHOŞLUK Genel 617 ₺ 277
5 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Gerçek Kişi) 617 277 ₺
6 Madde 36 GÜRÜLTÜ (Ticari İşletme) 13.364 ₺ 67.039 ₺ 5.995 -30.072
7 Madde 37 RAHATSIZ ETME Genel 617 ₺ 277
  8 Madde 38   İŞGAL Kaldırımları İşgal Eden veya Mal Satışı Yapan Kişilere 617 ₺ 277
  9 Madde 38   İŞGAL Kaldırımlara İzni Olmaksızın İnşaat Malzemesi Yığan Kişilere 1.295 ₺ 6.636 ₺ 581 – 2.977
  10   Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ   Kamu Hizmet Binalarında   617 ₺   277
  11   Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ   Toplu Taşıma Araçlarında   617 ₺   277
    12   Madde 39   TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişileri Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında   617 ₺   277
  13 Madde 39 TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ Özel Hukuk Kişilerine Ait Olan ve Herkesin Girebileceği Binaların Kapalı Alanlarında 617 ₺ 277
14 Madde 40 KİMLİĞİ BİLDİRMEME Genel 617 ₺ 277
    15   Madde 41     ÇEVREYİ KİRLETME   Evsel Atık ve Artıkların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye   198 ₺   89
  16 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Yemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde İşletmeye 6.636 ₺ 67.039 ₺ 2.977 ₺ – 30.072
             
    17   Madde 41   ÇEVREYİ KİRLETME   Hayvan Kesimine Tahsis Edilen Yerleri Dışında Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa veya Kamuya Ait Sair Alanlara Bırakanlara   617 ₺   277
  18   Madde 41   ÇEVREYİ KİRLETME   İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye 1.295₺ 40.189 ₺ 581 18.028
      19   Madde 41     ÇEVREYİ KİRLETME     İnşaat Atık ve Artıklarını Bunların Toplanmasına veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel Kişi Adına Atılması Halinde   1.295 ₺ 67.039 ₺   581 30.072
  20 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Ev Eşyasını Bunların Toplanmasına İlişkin Belirlenen Günün Dışında Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 617 ₺ 277 ₺
  21 Madde 41 ÇEVREYİ KİRLETME Kullanılmaz Hale Gelen Motorlu Kara ve Deniz Nakil Araçlarını ya da Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya Ait Sair Yerlere Bırakan Kişiye 3.299 ₺ 1.480
  22   Madde 42   AFİŞ ASMA   Tüzel Kişi 1.295 ₺ 40.189 ₺ 581 ₺ – 18.028
    23   Madde 42     AFİŞ ASMA   Toplatma Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Kişilere 1.295 ₺ 40.189 ₺ 581 ₺ – 18.028
    24   Madde 42/A   ASILSIZ İHBAR   112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere   1.250₺   561
  25   Madde 43   SİLAH TAŞIMA   Genel   617 ₺   277 ₺
(*) 2022 Yılı ceza miktarları, Maliye Bakanlığı’nca 24 Kasım 2022 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 533 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen  % 122,93 yeniden değerleme oranına uygun olarak tespit edilmiştir.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında suçlar için verilebilecek cezalar Nedir?

  1. Hapis cezası
  2. Adli para cezası
  3. Süresiz hapis cezası
  4. Arazi veya bina işgalinden dolayı verilebilecek ceza
  5. Sosyal yardım yapma zorunluluğu
  6. Resmi unvan veya görevden alma cezası
  7. Sosyal sınırlamalar (örneğin, sosyal ağ kullanma yasağı)

Bu cezalar, suçun niteliğine göre değişebilir ve yasa hükümleri doğrultusunda belirlenir. Ayrıca, suçun ağırlığı ve suçlu hakkındaki önceki hukuki geçmiş de cezanın belirlenmesinde rol oynayabilir.

Bu cezalar dışında, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında işlenen suçlar için verilebilecek diğer cezalar da bulunabilir. Örneğin, bir suçluya verilebilecek ceza, suçun niteliğine ve suçlu hakkındaki hukuki geçmişe göre değişebilir. Ayrıca, bir suçun işlenmesine ilişkin olarak verilecek ceza, yasa hükümleri doğrultusunda belirlenebilir ve bu hükümler sürekli olarak güncellenmektedir.

Kabahatler kanunu idari para cezaları nereye ödenir?

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında verilebilecek idari para cezaları, genellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen ve yürütülen idari makamlara ödenir. Bu makamlar arasında genellikle vergi dairesi, gümrük veya sağlık makamları bulunabilir. Ayrıca, idari para cezalarının ödenmesi için belirli bir zaman dilimi belirlenebilir ve para cezasının ödenmemesi durumunda ilgili makam tarafından ekstra cezalar veya hukuki işlemler başlatılabilir.

5326 sayılı kabahatler kanunu idari para cezalarına JSPS PRO uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir