Sorular

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları

5237

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları 2021 yılı için hazırlanmış Türk ceza kanunu soruları

Ceza sorumluluğunun şahsiliği

Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları

Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır;

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur.

Haksız tahrik

Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları

Türk ceza kanunu hakkında özet olarak hazırlanmış denemeleri çözebilirsiniz soruların daha fazlasına ulaşmak için Jandarma ve sahil güvenlik personel sınavı uygulamasına ulaşabilirsiniz.

Jandarma Sınavları Uygulaması Android

JSPS Uygulaması Apple

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir