Jandarma, Polis

2022 yılı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu İdari Yaptırım Para Cezaları

kabahat

2022 yılı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu İdari Yaptırım Para Cezaları. Kabahatler Kanunu 2022 yılı idari yaptırım para cezaları ne kadar oldu? Kabahatler kanunu idari para cezası.

Kabahatler ve idari yaptırım cezaları
2022 yılı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu İdari Yaptırım Para Cezaları
  • Kabahat deyiminden; kanunun, karşılığında idarî yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık anlaşılır.
  • Organ veya temsilcilik görevi yapan ya da organ veya temsilci olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenen kişinin bu görevi kapsamında işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı tüzel kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
  • Temsilci sıfatıyla hareket eden kişinin bu sıfatla bağlantılı olarak işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı temsil edilen gerçek kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir. Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idarî yaptırım uygulanabilir.
  • Kabahatler, kanunda açıkça hüküm bulunmayan hallerde, hem kasten hem de taksirle işlenebilir.
  • Fiili işlediği sırada 15yaşını doldurmamış çocuk hakkında idari para cezası uygulanmaz.
  • Türk Ceza Kanununun hata hallerine ilişkin hükümleri, ancak kasten işlenen kabahatler bakımından uygulanır.
  • Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi hakkında idarî para cezası uygulanmaz.
  • Kabahatin işlenişine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde bu kişilerin her biri hakkında, fail olarak idarî para cezası verilir.
  • Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz. Tck suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçmeye ilişkin hükümleri kabahat bakımından da uygulanır.
  • Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin tanımlamalar da idari para cezası öngörülmüşse en ağır olan idari para cezası verilir. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahat ile ilgili olarak ayrı ayrı idari para cezası kesilir.

2022 yılı için Yeniden değerleme oran %36.2 olarak belirlenmiştir

Madde No:Kabahatİşlenme Şekli2021 yılı ceza miktarı2022 Yılı Ceza Miktarı
Madde 32Emre Aykırı
Davranış
Genel 427.00 Tl 581.00 Tl
Madde 33DilencilikGenel 204.00 Tl 277.00 Tl
Madde 34KumarGenel 1.336.00 Tl 1.819.00 Tl
Madde 35SarhoşlukGenel 204.00 Tl 277.00 Tl
Madde 36GürültüGerçek Kişi 204.00 Tl 277.00 Tl
Madde 36GürültüTicari İşletme 4.402-22.080 5.995-30.072
Madde 37Rahatsız EtmeGenel 204.00 Tl 277.00 Tl
Madde 38İşgalKaldırımları İşgal
Edenler ve Mal
Satışı Yapan Kişiler
204.00 Tl 277.00 Tl
Madde 38İşgalKaldırımlara İzni
Olmaksızın İnşaat
Malzemesi Yığan
Kişiler
427.00 – 2.186.00 Tl 581.00 – 2.977.00 Tl
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Kamu Hizmet Binalarında 204.00 204.00
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Toplu Taşıma Araçlarında 204.00 277.00
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Özel Hukuk Kişileri Tarafından
İşletilen Toplu Taşıma Araçlarında
204.00 277.00
Madde 39Tütün Mamüllerinin
Tüketilmesi
Özel Hukuk Kişilerine Ait olan ve
Herkesin Girebileceği Binaların
Kapalı Alanlarında
204.00 277.00
Madde 40Kimlik BildirmemeGenel 204.00 277.00
Madde 41Çevreyi KirletmeEvsel Atık ve Atıkların Toplanmasına
veya Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye
66.00 89.00
Madde 41Çevreyi KirletmeYemek Pişirme ve Servis Yerlerinde İşlenmesi Halinde 2.186.00 – 22.080 2.977.00 – 30.072
Madde 41Çevreyi KirletmeHayvan Kesimine Tahsis edilen Yerler Dışında
Kesim Yapanlara veya Kesilen Hayvan Atıklarını Sokağa
veya Kamuya ait Sair Alanlara Bırakanlara
204.00 277.00
Madde 41Çevreyi Kirletmeİnşaat atık ve atıklarını Bunların Toplanmasına veya
Depolanmasına Özgü Yerler Dışına Atan Kişiye
427.00 – 13.237 581.00 – 18.028
Madde 41Çevreyi Kirletmeİnşaat atık ve atıklarını Bunların Toplanmasına veya
Depolanmasına Özgü Yerler Dışına İnşaatı Yürüten Tüzel
Kişi Adına Atılması Halinde
427.00 – 22.080.00 581.00 – 30.072
Madde 41Çevreyi KirletmeKullanılmaz hale gelen ev eşyasını Bunların toplanmasına
İlişkin Belirlenen günün dışında Dışarı veya Kamuya ait
yerler bırakan kişiye
204.00 277.00
Madde 41Çevreyi KirletmeKullanılamaz hale gelen Motorlu KAra ve Deniz Nakil
Araçlarını yada Mütemmim Cüzlerini Sokağa veya Kamuya
ait Sair yerlere bırakan Kişiye
1.087.00 1.480.00
Madde 42Afiş AsmaTüzel Kişi 427.00 – 13.237 581.00 – 18.028
Madde 42Afiş AsmaToplanma Yükümlüğüne Aykırı Hareket Edilmesi
Halinde Kişilere
427.00 – 13.237 581.00 – 18.028
Madde 42/aAsılsız İhbarAcil Çağrı Merkezine Asılsız İhbar verilmesiyle Meşgul
Eden Kişilere
412.00 561.00
Madde 43Silah TaşımaGenel 204.00 277.00
2022 yılı kabahatler kanunu idari para cezaları

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir