Askeri Bilgiler

Çifte Vatandaşlıkta Askerlik  

61063

Çifte vatandaşlıkta askerlik Türkiye haricinde başka bir ülkede daha vatandaşlık hakkı olan vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen ve sıklıkla araştırılan bir konudur. Bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmak kişilere çeşitli haklar ve sorumluluklar getirir. Türk vatandaşlarının sahip olduğu sorumlulukların başında ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından düzenlenmiş olan askerlik yapma görevidir. Belirli bir yaşa ve statüye gelmiş tüm erkek Türk vatandaşları askerlik görevini yapmakla yükümlü olan vatandaşlar olarak bilinmektedir.

Çifte Vatandaşlık Hakkı Bulunan Kişiler Askerlik ile Yükümlü müdür?

Türkiye Cumhuriyet devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk vatandaşı sayılmaktadır. Bunun yanı sıra başka bir devletin vatandaşlığını taşımakta olan vatandaşlar çifte yani çok vatandaşlık statüsüne sahip olmaktadır. Çifte vatandaşlık aynı anda birden fazla devletin vatandaşı olmak anlamına gelmektedir. Bu durumda kişiler çift haklar kazansa da, bağlı oldukları devletlere karşı sorumlulukları da aynı oranda artmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı olan tüm erkek vatandaşlarım askerlik görevini yerine getirmeleri zorunludur. Çift vatandaşlığa sahip olan bir vatandaşın, bağlı olduğu devletlerden bir tanesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olması durumunda, sorumluluğu olan askerlik ile ilgili ne gibi bir düzenleme yapılacağı ise 7179 Askeralma Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan tüm erkekler için uygulanması zorunlu olan bir kanundur. Dolayısıyla çifte vatandaşlık askerlik yapmak için herhangi bir engel teşkil etmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin haricinde başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olan vatandaşlarda yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan vatandaşlar gibi askeri yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunlu olan kişilerdir. Çifte vatandaşlık sahibi bir kişi de askerlik ile ilgili yükümlülüklerinin tamamını eksiksiz şekilde yerine getirmesi gereken vatandaşların arasında bulunur.

5d11d4b02af1070cb4d63afa scaled 1
Çifte Vatandaşlıkta Askerlik  

Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir etken bulunmaktadır. Sahip olduğu vatandaşlardan birinin Türk vatandaşlığı olması kişilerin askerlik görevlerini yerine getirmeleri konusunda herhangi bir engel teşkil etmez. Ancak yerine getirmeleri gereken askerlik görevi her zaman fiilen olmak zorunda değildir. Askeralma Kanununca düzenlenmiş olan bu durum, kişinin yabancı bir devletin vatandaşlığına sonradan hak kazandığı takdirde askerlik görevini dövizle askerlik şeklinde yerine getirme hakkına da sahip olmasını sağlar.

Ancak dövizle askerlikten yararlanabilmek için karşılanması gereken çeşitli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde listelenebilir;

  • Dövizle askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşın yurt dışında ikamet ediyor olması,
  • Çifte vatandaşlığın kanıtlanmış ve kesin olması,
  • En az 3 yıllık süre boyunca yabancı ülkede bulunuyor ve ikamet ediyor olması.

Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde çifte vatandaşlığa sahip olan vatandaşların dövizle askerlikten yararlanabilmeleri söz konusu ya da mümkün değildir.  Ancak vatandaşlar yurt dışında ikamet ettiklerini kanıtlar ve gerekli görülen şartları yerine getirirse vatandaşlık görevlerini dövizli askerlik şeklinde de gerçekleştirebilmektedir.

Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanan Vatandaşların Askerlik Yükümlülükleri

Çifte vatandaşlık sahibi olan vatandaşlar eğer Türk vatandaşlığını daha sonra kazanmışsa bu durumda askerlik çağına giren yükümlüler gibi görevlerini yerine getirmeleri zorunlu olmaktadır. Fakat bu kişilerin talep etmeleri doğrultusunda askerlikleri vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren 2 yıl süre ile ertelenebilir. Ertelemenin sona ereceği yıl yoklama yapılır ve askerlik görevi için işlem görürler.

Bunun yanı sıra Türk vatandaşlığına hak kazanmadan önce vatandaşı oldukları ülkede askerlik hizmetlerini yerine getirdikleri durumda eğer bu durumu belgeleyebilirlerse ve 22 yaşından daha büyüklerse, askerlik görevlerini tamamen yerine getirmiş sayılmaktadırlar.

En genel haliyle çifte vatandaşlıkta askerlik yapmak durumu bu şekilde özetlenebilir. Çeşitli detaylar bulunsa da çifte vatandaşlar da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi askeri yükümlülüklerini yerine getirilmesi zorunlu olan kişilerdir.

1 thoughts on “Çifte Vatandaşlıkta Askerlik  

  1. Nihat Yıldız dedi ki:

    26 yaşında Avustralya da bir oğlum olduğunu yeni öğrendim .Nüfusuma kayıt ettirmek ,çifte vatandaş olmasını sağlamak ve askerlik yapmamasını istiyorum .Kendisinin yüksek lisansı 2024 Ocak ayında bitiyor .Nasıl bir yol izlemem gerektiğini bildirir misiniz ..En önemli konu askerlik ten muaf olamaz mı ? Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir