Jandarma

Jandarma Çevre Koruma Timi Nasıl olunur?

jandarma çevre koruma timi

Jandarma çevre koruma timi ; Tim Komutanı, Tim Komutan Yardımcısı ve Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Uzmanı olmak üzere (3) personel vazife yapmaktadır. Timlerde sorumlu personelin seçimine büyük ehemmiyet verilmektedir. Personelin, muhit mevzusunda bilinçli, daha ilkin almış olduğu bütün görevlerde başarı göstermiş ve çevrenin korunması görevinin sorumluluğunu taşıyabilecek kapasitede bulunmasına itina gösterilmektedir. Seçilen personel daha ilkin Jandarma İç Güvenlik Birliklerinde vazife yapmış, muhit ve doğaya hususi alaka duyan, emsalleri içinde temayüz etmiş ve 4 senelik fakülte mezunu personel arasından seçilmektedir.

Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Uzmanları ise üniversitelerin 4 senelik Kimya, Biyoloji yahut Çevre Mühendisliği Fakültelerinden mezun olan ve Devlet Memurluğu Sınavında başarı göstermiş olmuş şahıslar arasından seçilmektedir. Çevre Koruma Timlerinde görevlendirilen personel, en önce muhit mevzusunda nazari ve tatbiki temel öğrenimden geçirilmekte olup, almış olduğu bu eğitimlere ilave olarak öteki resmi ve hususi kuruluş ve kuruluşlarca düzenlenen seminer, konferans, toplantı şeklinde faaliyetlere de iştirak ederek muhit mevzusundaki malumat ve deneyimlerini arttırılmaları sağlanmaktadır.

jandarma koruma timi nasıl olunur
Jandarma koruma timi nasıl olunur

Jandarma Çevre Koruma Timleri Hangi illerde vardır?

Çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, Çevre Koruma Timleri teşkil edilmiştir.2002 yılından itibaren kademeli olarak (38) İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kadrolu (41) Çevre Koruma Timi teşkil edilmiştir.

jandarma çevre koruma timi nasıl olunur
jandarma çevre koruma timi

Jandarma Çevre Timlerinin Görevleri Nedir?

 
•    Çevrenin ve ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi maksadıyla, sorumluluk bölgesinde kontroller yapmak ve meydana gelebilecek kirlilikleri takip etmek.
•    Suların kirlenmesine neden olan evsel ve endüstriyel atıkların tespiti durumunda, mevzuatta belirtilen yöntemlere uygun olarak, numune almak ve İl Çevre Müdürlüğüne teslim etmek.
•    Tehlikeli atık ve tehlikeli kimyasalların taşınması işlemlerinin ilgili mevzuata uygun olarak taşınmasını kontrol etmek.
•    Mahalli Çevre Kurulunca alının kararlar gereği, acil müdahale planlarında kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
•    Mahallinde çevreye olumsuz olarak etkileyecek her türlü faaliyeti izleme ve gerekli tedbirleri almak. Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Sözleşmeler ile koruma altına alınan canlı türleri ve alanların korunmasına yönelik olarak avlanma, toplama ve kaçakçılık faaliyetlerine karşı alınacak önlemler kapsamında şu görevleri de yerine getirmektedir;
•    Tarihi eser, av hayvanları ve benzeri kültür ve tabiat varlıklarının kaçakçılığı suçunun işlenmesi durumunda video kamera, fotoğraf makinası ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
•    Kaçak yapılaşma, kaçak kesim ve diğer şekillerde orman alanlarının tahrip ve talan edilmesi, orman kaçakçılığı yapılması ve diğer orman suçlarının işlenmesi durumunda video kamera, fotoğraf makinası ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.
•    Orman yangını çıkması muhtemel yerleri tespit etmek, buralarda alınacak önleyici tedbirleri belirlemek, orman yangını çıkması durumunda yangın nedenlerini araştırmak, yangın tespit kiti, video kamera, fotoğraf makinası ve diğer teknik cihaz ve malzemeleri kullanarak suçları tespit etmek.

jandarma cevre koruma timleri
jandarma çevre koruma timleri
JSPS jandarma uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş sınavı
jsps

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir