Jandarma Astsubay, Jandarma, Jandarma Er, Jandarma Subay, Jandarma Uzman Çavuş

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ SINAVI (JSPS)

jsps mulakat

 

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ SINAVI (JSPS)

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ SINAVI (JSPS)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Sınavı (jsps) her yıl jandarma teşkilatı ve sahil güvenlik teşkilatı içerisinde Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Çavuşların branş değişikliği, İhtisas ve Astsubaylığa geçiş sınavı olacak şekilde yapılmaktadır. Sınavları Anadolu Üniversitesi yapmaktadır. Sınav içeriği üç rütbeye ayrılmıştır. Uzman Çavuşluktan Astsubaylığa Geçiş, Astsubaylar için ihtisas sınavı ve Subaylar içinde İhtisas sınavları olarak sınav formatı hazırlanmıştır. Jandarmada Astsubaylıktan Subaylığa geçiş yapmak için Artık Ales Sınavı sonucu istenmektedir. Kurum içerisinde herhangi bir sınav yapılmamaktadır.

2024 yılı jsps jandarma ve sahil güvenlik personel sınavı

Sınava Hazırlanmanız gereken toplam 115 konu bulunmaktadır. Sınavda toplam 100 soru çıkmaktadır. İlk 30 soru

Türkçe ve Dil Bilgisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi İle Atatürkçülük

Anayasa Hukuku ile TC Anayasası

Genel Kültür Muhakeme Yeteneği (Mantık)

Bu Konulardan Çıkmaktadır. Geri Kalan 70 Soru Meslek Bilgisi Konularından Çıkmaktadır.

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu 

                Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği                                 

                3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu

                Uzman Erbaş Yönetmeliği       

                3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu                                                                    

                7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair Kanun (J. ve Shl.Güv.Per. İlgilendiren Bölüm)    

                4678 Sayılı TSK İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun

                Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği                            

                4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun                                                              

                6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu     

                5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (Genel ve Özel Hükümler)        

                5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu

                5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun        

                4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

                Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmeliği         

                1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu

                1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

                7201 Sayılı Tebligat Kanunu

                Tebligat Yönetmeliği

                5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

                5326 Sayılı Kabahatler Kanunu              

                2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

                5682 Sayılı Pasaport Kanunu

                Pasaport Yönetmeliği

                4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu

                3213 Sayılı Maden Kanunu

                Maden Yönetmeliği

                6136 Sayılı Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanun

                Ateşli Silâhlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun Uygulanmasını Gösteren 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik  

                2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun

                2521 Sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik          

                5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun

                Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik

                6831 Sayılı Orman Kanunu     

                4342 Sayılı Mera Kanunu

                Mera Yönetmeliği

                2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

                Karayolları Trafik Yönetmeliği

                3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

                2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu                                                       

                5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun                

                6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

                Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmelik   

                5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu

                Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

                2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu

                Türk Bayrağı Yönetmeliği        

                5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu

                Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

                5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu

                Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

                2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu

                Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

                5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu

                5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

                Hayvanların Korunmasına Dair Yönetmelik            

                2872 Sayılı Çevre Kanunu

                2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

                2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu

                Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

                5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu             

                3621 Sayılı Kıyı Kanunu

                3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik                                                                                                              

                3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun

                Haşhaşın Ekimi, Kontrolü, Toplanması, Değerlendirilmesi, İmhası, Satın Alınması, Satılması, İhracı ve İthali Hakkında Yönetmelik

                6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

                Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik                            

                2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

                Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik                                  

                5726 Sayılı Tanık Koruma Kanunu

                6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

                Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                        

                2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu       

                5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

                Suç Gelirinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik                                                         

                3091 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

                Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik

                Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği                                                             

                Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği

                24018 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

                Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Bulanlara, Haber Verenlere ve Yakalayan Kamu Görevlilerine Verilecek İkramiye İle İlgili Yönetmelik

                Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

                Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

                Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik                            

                Adli Kolluk Yönetmeliği          

                Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği

                Suç Eşyası Yönetmeliği           

                Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

                Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin, Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik                                        

                Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 

                Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik                               

                Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

                Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik   

                İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Kanun

                Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik                                                                                          

                Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği                                                                

                Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İletilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik

                İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurlarının Korunması Hakkında Yönetmelik                                                                                    Geçici Koruma Yönetmeliği

                657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

                3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

                3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

                298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun

                1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu

                Su Ürünleri Yönetmeliği

                6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

                6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

                4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanunu

                Karayolları Taşıma Yönetmeliği

                5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

                4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun

                5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

                5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

                4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun

                 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

                30224 Sayılı Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

                İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

                Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik

                5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

                Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik

                Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

                Sınır Yönetimi Alanında Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyon Hakkında Yönetmelik

Size Sınavda yardımcı olacak uygulama içerisinde konuların tamamı

her kanun ve yönetmelikten sorular.

Sınav formatına uygun olarak hazırlanmış 100 soruluk denemeler

jsps Çıkmış sorular.

Jandarma personeli için kurum içerisinde yardımcı olacak jandarma mevzuat konularının tamamı bulunmaktadır. adli tahkikatlar. tutanak nasıl tutulur. ve bir çok özellik daha

 

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir