1. Ana Sayfa
  2. Jandarma
  3. JANDARMA YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

JANDARMA YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

jandarma

JANDARMA YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

Yetki

jandarma

Jandarma, emniyet ve asayişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803 sayılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanununda belirtilen her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir.


Görev


Jandarmanın görevleri, 2803 sayılı Kanun ve Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Yönetmeliğine göre; mülki, adli ve askerî görevler olmak üzere üç ana başlık altında
toplanmıştır.


Mülki Görevler


Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip
ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza
infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, adli ve askerî görevler dışında
kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla
jandarmaya verilen görevleri yapmaktır.


Adli Görevler


İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli
hizmetleri yerine getirmektir.


Askerî Görevler


Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askerî hizmetleri yerine getirmektir.


Sorumluluklar

Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Jandarmanın genel olarak görev ve
sorumluluk alanı, polis görev sahası dışı olup bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde
kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Ancak, belediye sınırları içinde olmakla
birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler, jandarmanın görev ve sorumluluk
alanı olarak tespit edilebilir. İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da
jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir.

https://www.instagram.com/militaryappnet/

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir