Gündem

Türk Silahlı Kuvvetleri Marşlar


KARA HARP OKULU MARŞI


Yildırimlar yaratan bir irkın ahfadıyız
Tufanları gösteren tarihlerin yadıyız
Kanla irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti
Cehennemler kudursa ölmez nigahbanıyız.


Yaşa, varol Harbiye yıkılmaz sadvetinle
Göklerden gelen bir ses sana ne diyor dinle
Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen
Kartal yuvalarında hürdür millet seninle.


Yüz yıllardır Harbiye bu orduya şan verir
Çıkardığı dehalar semalara yükselir
Baştan başa tarihtir mektebin her zerresi
Sarsılmayan azminle çelik kaleler erir.


Şahikalar üstünde meydan okur bu erler.
Yaklaşacak düşmana mezar olur bu yerler
Bağlayamaz bu kuvvet bu kasırga milleti
Tarihlere sorunki bize ölmez Türk derler.

jandarma astsubay sözlümü mülakat soruları

ONUNCU YIL MARSI


Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda onbeş milyon genç yarattık her yaştan.
Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan
Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan.


Türkiüz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türke durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.


Bir hızla kötülüğü geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş ġibi doğarız.
Türküz bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.


Türküz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi.
Türke durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.


Çizerek kanımızla öz yurdun haritasıni,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını,
Bütünledik her yönden istiklal kavgasını,
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını.


Türküz cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türke durmak yaraşmaz Türk önde Türk ileri.


Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz.
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülkeye biz,
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.


Türküz Cumhuriyetin göğsümüz tunç siperi,
Türke durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri.

türk silahlı kuvvetleri marşları
Türk Silahlı Kuvvetleri Marşlar

 


ASTEGMEN MARSI


Türk ordusu yenilmez mertlik denemesinde.
Her eri bir yıldırım düşmanın tepesinde.
Yurdu, Cumhuriyeti korumaktır azmimiz,
Coşar istiklal aşkı, gençliğin gür sesinde.

Türklüğün öz cevheri taşar temiz kanından
Asteğmen ölür de dönmez er meydanından.
Türk bayrağı sınırlar üstünde türk şanıdır.
Tarihe mertlik sözü Türk’ün armağanıdır.


Göğsü her karış toprak uğruna siper olan
Asker için en aziz sevgili vatanıdır.
Türklüğün öz cevheri taşar temiz kanından.
Asteğmen ölür de dönmez er meydanından.


PİYADE MARŞI


Güneş doğar, dağları gölgeler bu renk
Gümüş sularda yanar, altın bir çelenk,
Hasret dolu bir sıla, gönlümüzde cenk,
Süngüler parlasin ufkun üstünde.

Her yaram bir çiçek gibi,
Kanımla suladım bu yeri,
Yurdumu bahar yaparım.
Göğsüme taktığım gülleri.


Şimşekler, bombalar bin ölüm takın,
Çelikden tanklariyla gelse bir akin
Bizden zafer bekleyen ülkeler yakın
Yer ateş, gök ateş, şanlı piyade.


Her yaram bir çiçek gibi
Kanımla suladım bu yeri,
Yurduma bahar yapmışım
Göğsüme taktığım gülleri.

1 NCI KOMANDO MARSI


Zor tanımaz komandoyuz biz,
Karanlık eceler dost bize
Güçlüyüz, cesuruz, hazırız biz.
Enginler, yüceler dost bize.


Korku bilmez komandoyuz biz
Rüzgar fırtına dost bize
Güçlüyüz, cesuruz, hazırız biz
Dağlar, kayalar, dost bize.


2NCI KOMANDO MARSI


Türküm ben komandoyum.
Oğuz neslidir soyum.
Yeryüzü titreten Fatihlerin oğluyum
Komandoyuz, güçlüyüz bizler Atatürkçüyüz.


Şöyle bir sivriye bak,
Dağa çizilmiş bayrak
Esiverse bir rüzgar,
Dağlar dalgalanacak.
Komandoyuz, güçlüyüz bizler Atatürkçüyüz.


Gözler alev başlar dik,
Bir kaplan gibi çevik.
Gözlüyor ufukları,
Anıtlanmış Mehmetçik.
Komandoyuz, güçlüyüz bizler Atatürkçüyüz.

KOMANDO ANDI


Korku nedir bilmeyiz
Biz dağların erleri
Yuva yaptık göklere
Bas döndüren yerlere
Engel tanımaz aşarız
Yüce engin dağları
El verir uzanırız
Mor siyah bulutlara
Ben tür komandosuyum
Düşmanı çelik pençemle ezerim
Her yerde ben varım
Karada, havada, denizde, batakta, çatakta
Her zaman ve her yerde
Hazır
Daima hazır
Kim?
Komando
Olamazsın
Yah
Komando
Allah


ZIRHLI BİRLİK MARŞI


Titrerler heybetinden mavi gökler şu yerler.
Bize şanlı kahraman zırhlı birlikler derler.
Yürüyen bir dağız, coşkun seliz tufanız,
Kükreyen arslanlarız, deviz, ateşiz, kanız


Bir yıldırım hızıyla saldırırız düşmana.
Vatan mukaddes yurdum Tanrı şahittir buna.

Uzanamaz biz varken düşmanın namert kolu,
Savaş için kalbimiz şevk dolu iman dolu,
Açıkça tanklar ateş sanki gürlüyor gökler,
Varol milletin gücü arslan zırhlı birlikler,


Bir yıldırım hızıyla saldırırız düşmana.
Vatan mukaddes yurdum Tanrı şahittir buna.


TOPCU (ZAFER)MARSI


Günler zaferin teranesiyle
Coşkun sesi bir topun derinden, derine
Bir hükmün gazanferanesiyle
Şimşekler şakar sarapnelinden


Binler yasa Topcu,heybetinle,
Arslan kesilir cidâl içinde.


Milli Savaşın, bilin ki bizler,
Tarihini süngümüzle yazdık, göklere
Tufanlar kudursa hep denizler
Sinmez bu vatanda düşman asla


Binler yasa Topçu, heybetinle.
Arslan kesilir cidâl içinde,


Açıkca ateş bataryalardan,
Afâkı boğar, köpüklü bir kan duman
Bilsin bunu kâinatta herkes
Topçu sesidir, bu gürleyen ses.


Binler yaşa Topçu, heybetinle,
·Arslan kesilir cidâl içinde.

HAVA SAVUNMA MARŞI


Vatanımın her yeri, kanla irfan doludur,
Gelemez hain düşman, uçaksavar durdurur,
Uğrunda ölen varsa, onun adı vatandır
Bu gök ve bu yer için, şehit olan kutsaldır.


Bu göklerde, istikbal, düşmana tehlike var.
Bütün yurdu koruyor, yıldırım uçaksavar.


Ufukları gözlerim, gece’gündüz her zaman.
Ateşten bir ağ örer, yükseklerde Batarya’m.
Milletim güven oldu, benim için büyük nam.
Tarih yazar adım1, kazanırım zafer, şan.


Bu göklerde, istikbal, düşmana tehlike var.
Bütün yurdu koruyor yıldırım uçaksavar.


Silahımızda mermi, başımızda al bayrak,
Feda olsun canimiz,dalgalansin al sancak,
Emanettir Atamdan, bütünüyle bu toprak,
Bayraktaki ay. yıldız, olmalıdır bize hak.


Bu göklerde, istikbal, düşmana tehlike var,
Bütün yurdu koruyor, yıldırım uçaksavar.

BIRINCI KOMANDO TUGAYI MARŞI


1.Komando tugayiyız biz
Düşmanı korkutur mavi beremiz
Bu ülke bu millet emanetimiz
Uğruna her zaman şehit oluruz.


Bu yurdun doğusu ve batısında
Kuzeyi güneyi dört bir yanıda
74 yılında yavru vatanda
Şehit olduk yine şehit oluruz.


Biz şahin gibiyiz havada ucan
Benzeriz kaplana havada her an

Uğruna ölecek yok başka vatan
Uğruna her zaman şehit oluruz.
Semdinli, Şırnak’da Cudi dağında
Sinir ötesinde Kuzey Irak’ta


Teröristi ezer dağın basında
Şehit olduk yine şehit oluruz.


MEBS MARŞI


Sesimiz uzayda gürlerde durur.
Gözümüz orduyu bir ışık olur.
Dosta yardım eder, düşman susturur.
Gönülden gönüle var MUHABERE


Sahip olmak için doğru habere,
Bize engel olmaz dağ, tas ve dere
Şimşek olur çıkar, yel olur eser,
Cepheden cepheye var MUHABERE


Ata’nın izinden hep yürüyerek,
Tek yol gösterici bilim diyerek
Bilimi tekniğe rehber ederek
Barista,savasta var MUHABERE

Sesten köprü kurar ufuklara dek
Yurdumuzu izler sabahlara dek
Göğsümüzü vatana siper ederek
Bugün de yanında var MUHABERE


İSTİHKAM MARŞI


Coşkun suda, denizde, biz köprüler kurarız,
Yarılmayan dağlarda geniş yollar acarız,
Lağımlarla patlatır, titretiriz her yeri
Düşmana dehşet verir istihkamın erleri.


Kazma, balta, kürek, sığınaklar kazarız,
Tel örgüsü,hendekle çelik ağlar kurarız,
Mavi yaka, orduya sanla şeref bahşeder
Al Sancağın altında düşmanları kahreder.

JANDARMA MARŞI


Güzel yurdun güvenliği emanettir bizlere
Jandarmalar ulastırin adaletleri her yere
Haksizlikla savaşırız, kötülüğü boğarız
En karanlık köselerde güneş gibi doğarız.


Alnımızda parlayan şeref ve şan arması
Kahramanlar kahramanı yılmaz Türk jandarması
Yüce dağlar önümüzde sıra sıra uzanır
En sarp kaya coşkun ırmak bizi yakından tanır


Türkündür bu gürleyen ses, bu şahlayan fırtına,
Korkusuz bir vatan katı, jandarma bu vatana.
Alnımızda parlayan şeref ve şan arması
Kahramanlar kahramanı yılmaz Türk jandarması.


LEVAZIM VE MALIYE OKULU MARSI


Ordumuzun, Levazım ve Maliye Okulu,
Bir alevden, cevherden, ocak olur tüm yurda.
Vatan, millet, bayrak için, her zaman bu yuva.
Kutsal hizmet aşkiyla, dolar tasar hep burda.


Vatan için, millet için, bayrak için,
Ilim ve irfan ile teknik ile hey!
İkmal burda, bakım burda, hizmet burda…


Her bir nefer, gafletten ve uykudan kacarak,
Bir güneşten, kaynaktan, ışiğı ağı saçarak,
İlim, irfan, teknik ile kol kanat açarak,
Kutsal hizmet aşkıyla, dolar taşar hep burda.

Vatan için, millet için, bayrak için,
İlim ve irfan ile teknik ile hey!
İkmal burda, bakım burda, hizmet burda…

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir