1. Ana Sayfa
  2. Bilgi
  3. UZMAN ÇAVUŞLARA TEMİZLİK, MINTIKA VB. HİZMET GÖREVLERİ VERİLEBİLİR Mİ ?

UZMAN ÇAVUŞLARA TEMİZLİK, MINTIKA VB. HİZMET GÖREVLERİ VERİLEBİLİR Mİ ?

featured

UZMAN ÇAVUŞLARA TEMİZLİK, MINTIKA VB. HİZMET GÖREVLERİ VERİLEBİLİR Mİ ?

uzman çavuş hizmet görevleri

Cevap: Belli şartlarda ”Devlete Hizmet Kapsamında Sayılan” Temizlik, Mıntıka vb. gibi Görevler Uzman Erbaşlara verilebilir.

Burada dikkat edilmesi gerekenler ;

İlgili İş ve Görevler Devletimize Hizmet Kapsamında mıdır O ilgili işler için istihdam edilen/atanan/tertiplenen herhangi bir personel var mıdır

Devlete Hizmet Kapsamında olan ve ORTAK mesuliyet barındıran o ilgili işler, tüm personel/birimler arasında ORANTILI olarak taksim edilmiş ve bu konuda usulüne uygun olarak yazılı görevlendirme emri çıkarılmış mıdır

O ilgili işin sadece Belli branş ve sınıflar tarafından yerine getirileceğine dair MEVZUATTA kısıtlayıcı özel bir hüküm var mıdır

Özellikle son zamanlarda sık sık yaşandığını bildiğimiz sorunlardan ve cevabı aranan sorulardan birinin de “bulaşık, yemek salonu, yemekhane, bulaşık, tuvalet, bahçe mıntıka temizliği gibi hizmetlerin” Uzman Çavuşlar tarafından yapılıp yapılamayacağına dair sorudur.

Bu görevlerin Uzman Erbaşlara verilip verilemeyeceği sorusundan önce; bazı yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına, sorulması gereken ilk soru bu görevlerin kime ait olduğudur.

SORU1 : “Bulaşık, yemek salonu, yemekhane, tuvalet, bahçe, mintika temizliği gibi hizmetlerin” icrası kimlerin görevidir?

CEVAP1:

a) Sırf bu görevlerin icrası için istihdam edilen ve bu görevlere atanan ilgili personelin görevidir.

b) Eğer sırf bu görevlerin icrası için istihdam edilen ve atanan personel yoksa, ilgili birlik-birim-kurumda görev yapan TÜM PERSONELİN görevi ve ortak sorumluluğudur.

SORU2: Eğer sırf bu görevlerin icrası için istihdam edilen ve atanan personel yoksa, bu ortak görevler personel arasında nasıl taksim edilmelidir?

CEVAP2: Herkesin Ortak Sorumluluğunda olan bahse konu görevler; İlgili Amir/Komutan tarafından kendi birliğin kurumundaki tüm personel arasında ORANTILI olarak taksim edilmelidir. Bu konuda eşitlikten söz edilemeyeceği için en azından ORANTILILIK sağlanmalıdır.

SORU3: Peki Uzman Erbaşlardan “bulaşık, yemek salonu, yemekhane, bulaşık, tuvalet, bahçe, mıntıka temizliği gibi hizmetlerin” icrası istenebilir mi?

CEVAP3: Sirf bu görevlerin icrası için istihdam edilen ve bu görevlere atanan personel yoksa, Dolayısıyla bu görevler “Herkesin Ortak Sorumluluğunda ise” elbette ki bahse konu bu görevlerin yerine getirilmesi diğer tüm personel ile birlikte Uzman Erbaşlardan da istenilebilir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

1- Onbaşıların vazifesi

Madde 360 – Onbaşıların vazifeleri mensup olduğu kuvvetlerin çıkardığı görev ve sorumluluklar veren özel ve genel talimatlarda gösterilmiştir.

Madde 365 – Onbaşı, kendisine düşen nöbet hizmetlerine girer. Kışla, ordugah hizmetlerinde çalıştırılacak erlerin başına nezaretçi olarak memur edilir. Lüzumunda her türlü işe fiilen iştirak eder.

2- Çavuşların vazifeleri Madde 367 – Çavuşların vazifeleri, mensup olduğu kuvvetlerin çıkardığı görev ve sorumluluklar veren özel ve genel talimatlarda gösterilmiştir.

Yorum Yap

Yorum Yap