TSK Statü Geçiş Sınavı

Gösterilen sonuç sayısı: 11

Türk Silahlı Kuvvetleri Statü Geçiş Sınavı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), disiplinli ve dinamik bir yapıya sahip olup, personelinin mesleki gelişimine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda, TSK içerisindeki statü geçiş sınavları, personelin kariyer gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. Bu makale, uzman erbaş ve astsubayların bir üst rütbeye geçişlerini sağlayan bu önemli mekanizmayı ele alacaktır.  

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş

Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş, profesyonel askeri kariyer yolculuğunda önemli bir adımdır. Geçiş süreci, adayların hem teorik bilgilerini hem de pratik becerilerini test eden kapsamlı bir sınavı içerir. Bu sınav, adayların liderlik, stratejik düşünme ve askeri bilgi gibi konularda yeterliliklerini değerlendirir. Başarılı olan personel, astsubaylık rütbesine terfi eder ve yeni sorumluluklar üstlenir.  

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş; Tüm kuvvetlerde görev yapmakta olan uzman erbaşların astsubaylığa geçmek için kurum içerisinde gerçekleştirilen statü geçiş sınavına girmeleri gerekmektedir.  

2024 Yılı Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa Geçiş Sınavı Konuları Nedir?

2024 yılı uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş konuları iki başlık altında gerçekleşmektedir.
 • Türkçe Dil bilgisi
 • İnkılap tarihi ve Atatürkçülük
 • Anayasa
 • TSK İç Hizmet Kanunu
 • TSK İç Hizmet Yönetmeliği
 • TSK Disiplin Kanunu
Uzman Erbaşlar için sınavda bu konular çıkmaktadır. Uzman erbaşlarda sınıflarının ne olduğuna bakılmaz. Ortak mehaz listesine göre sınava girerler.  

Uzman Erbaşlıktan Astsubaylığa geçiş şartları nedir?

 • Türk silahlı kuvvetlerinde en az dört yıl görev yapmış olma şartı ve sekiz yıllık görev yılını doldurmamış olması gerekmektedir.
 • Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde uzman erbaşlığa alındığı tarihten itibaren en az dört yıl sicil almış ve almış olduğu mevcut sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ve daha yukarısında olmak.
 • Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından mezun olmak.
 • Nitelik belgesi olumlu düzenlenmiş olmak.
 • Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
Bu şartları taşıyan adaylar mülakat sınavlarını da geçtikten sonra Astsubay Temel Eğitimine tabi tutulurlar. Başarılı olmaları durumunda astsubay rütbeleri naspedilir.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı

Astsubaylıktan subaylığa geçiş ise, daha yüksek bir sorumluluk ve prestij seviyesine ulaşmayı hedefler. Bu geçiş süreci, adayların kapsamlı bir eğitim ve değerlendirme programından geçmelerini gerektirir. Sınav, genellikle askeri strateji, liderlik becerileri ve ileri düzey askeri bilgileri içerir. Başarılı olan astsubaylar, subay olarak daha geniş yetki ve sorumluluklarla görev yapma fırsatı bulurlar. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı bu üç kuvvet içinde TSK tarafında Statü geçiş Sınavı yapılmaktadır.

2024 Yılı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı Konuları Nedir?

Astsubaylıktan subaylığa geçiş konuları üç başlık altında toplanmaktadır uzman erbaşlardan bir bölüm daha fazladır.
 1. Genel Kültür
 2. Askeri Kültür
 3. Sınıf Bilgisi
Ortak mehaz listesi haricinde Sınıf bilgisi konularından da sorumludurlar. Örneğin Tankçı Bir Astsubay Subay olmak istiyorsa sınıfıyla alakalı mehaz listesinde istenilen konulara da çalışması gerekmektedir.  

Astsubaylıktan Subaylığa geçiş şartları nedir?

Astsubaylıktan subaylığa geçiş şartları kanunda belirtildiği gibi;
 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.
 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.
 • Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.
 • Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak.
Bu şartları taşıyan adaylar sınavı geçtikten sonra mülakat sınavına tabi tutulurlar. Astsubaylıktan subaylığa geçiş mülakat sınavından da başarılı olan adaylar Subay Temel Eğitimini tabi tutulurlar başarılı olmaları durumunda Teğmen rütbesi naspedilir.