Polis

2023 Yılı Polis Meslek Yüksek Okulu Başvuru Şarları (PMYO)

2023 yili pmyo basvurusu

2023 Yılı Polis Meslek Yüksek Okulu Başvuru Şarları (PMYO)

Polis Akademisi Başkanlığı 2023-2024 yılı için 2500 öğrenci alacaktır.

Başvurular 31 Temmuz – 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılacaktır.

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)  Lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.
ç) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),
d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI (PMYO) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanır. Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim süresi iki yıldır.

 

Yüksekokuldaki eğitim-öğretimi başarı ile bitiren öğrencilere, Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir.

 

Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

 

2023 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI PUAN TÜRÜ VE TABAN PUANI

 

 1. ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış

 

 1. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80’i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

 

 1. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını ifade eder.

 

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI (KONTENJAN)

 

2023 – 2024 eğitim – öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokullarına, polis memuru olarak yetiştirilmek üzere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak üzere toplam (2.500) asıl aday alınacaktır.

 

Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrası “ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden (20.000) erkek ile (5.000) kadın aday olmak üzere toplam (25.000) aday sınav aşamalarına katılmak üzere çağrılacaktır.

 

Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK   personeli   şehit   veya   vazife   malullerinin   eş   veya   çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının

 • ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocukları o yıl belirlenen kontenjanın dışında

 

Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla belirlenir.

 

UYARI: 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

 

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 

 1. Lise ve dengi okul mezunu

 

 1. ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2023 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)

 

ç) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak. (2023 yılı içinde ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden en az 200,000 (iki yüz) ham taban puan almış olmak.)

 

 1. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak)

 

 1. Boy ölçüsü, beden kitle indeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, kadın öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve kadın öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.) (Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini incelemek için tıklayınız.)

 

 1. Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş

 

 1. 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel

 

dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

 

 1. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

 

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

 

 1. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış

 

 1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu

 

 1. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli

 

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

 

 • İnternet Üzerinden Başvuru Tarihleri:

 

 1. Adaylar tarafından, PMYO Giriş Sınavına internet üzerinden başvurular, 31 Temmuz (dahil) – 09 Ağustos (dahil) 2023 tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

 

UYARI: ADAYLAR SİSTEM ÜZERİNDEKİ GÜNCELLE BUTONLARINA TIKLAYARAK TÜM BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMESİ GEREKMEKTEDİR. ESKİ BİLGİLERLE BAŞVURU YAPILMASI HALİNDE SORUMLULUK ADAYLARA AİTTİR.

 

 1. E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

 

 1. E-Devlet şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

 

 1. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden başvuru sırasında bilgisayar ekranında “ŞEHİT YAKINI / VAZİFE MALULÜ YAKINI” kutucuğunu işaretleyebileceklerdir. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunup da başvuru sırasında belirtilen kutucuğu işaretleyemeyen adayların;

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuğu kapsamında bulunan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneğini, Emniyet teşkilatı dışında Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında başvuru yapacak adaylar Şehit veya vazife malullüğü belgesinin S.G.K.’dan alınan onaylı örneğini, dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve başvurularını yapabilmeleri için (0 312 462 87 16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. (Örnek dilekçe için tıklayınız.)

 

 1. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine göre sınav yerleri Başkanlıkça belirlenmektedir. Başkanlıkça belirlenen Sınav Merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar başvuru yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri

 

 1. E-Devlet şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

 1. İnternet üzerinden müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

 

UYARI: İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin doldurulmaması, öğrenim durumu, yaş, YKS puanı, şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları kapsamında olanların vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, başvuru işleminin sonuçlandırılmaması, başvurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve başvurunun internet haricinde posta-kargo veya başka bir yöntemle yapılması halinde Başvuru ve Sınav Merkezlerinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının tespit edilmesi durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

 • Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri:

 

UYARI: ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURU ÜCRETİ YATIRILMADAN YAPILACAKTIR.

 

UYARI:     ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

 

PMYO Giriş Yönetmeliği 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında “ ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

 

UYARI: ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMADAN SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEYEN ADAYLARIN; SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ GERİ ÖDENMEYECEKTİR.

 

Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru – Evrak Teslim ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Tarihleri:

 

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

 

Başkanlıkça belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacak, daha sonra yapılacak olan adres değişiklikleri dikkate alınmayacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

 

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, ses kayıt cihazı vb. araçlar, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar veya benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

 

SINAV ESASLARI

 

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

 

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı Komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

İnternet üzerinden başvuru yapan ve şahsen başvuru ve sınav için çağrılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;

 

 1. Aday Başvuru Belgesi, (Aday Başvuru Belgesi pa.edu.tr adresinden Başvuru işlemini tamamladıktan sonra indirilebilecektir. Aday, 17.05.2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde belirtilen şartların hepsini taşıdığını, bu madde hükümlerine göre müracaatına engel bir durumunun bulunmadığını ve aday başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunu beyan ederek imzalayacaktır.)

 

 1. Aday Sağlık Bilgi Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu

www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

 

 1. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna katılmasına engel sağlık probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

 

 1. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, yaş düzeltmesi yaptıran adaylar yaş düzeltme belgesi )

 

 1. Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit veya vazife malulü bilgisini, içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru

 

 1. Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Müracaat Kabul Komisyonuna teslim eder.

 

 1. Sınav Giriş Belgesi, (pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)

 

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

 

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

 

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

 

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

 

Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

 

UYARI: Erkek adayların ön sağlık kontrolüne sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.

 

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

 

Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

 

Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

 

Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

 

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulurlar.

Hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

 

UYARI: Fiziki Yeterlilik Sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr

adresli internet sayfasından duyurulacaktır.

 

UYARI: Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

 

MÜLAKAT SINAVI

 

Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar. Mülakat Sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir

 

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

 • Konu hakkında bilgi düzeyi,
 • Kendisinden istenileni kavrama,
 • Özgüveni,
 • İfade etme yeteneği,
 • Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

 

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

 

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının

% 25’i, Mülakat Sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin 1’inci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.

 

Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

 

Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir