Askeri Bilgiler

Tim Komutanının Görev ve Sorumlulukları

tim komutaninin gorevleri

Tim Komutanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

jandarma tim komutanı, Jandarma komando tim komutanı görevleri nelerdir?

tim komutaninin gorevleri
tim komutanının görevleri nelerdir
 1. Tim komutanı, timinin her türlü faaliyetinden sorumludur. Timine verilecek görevleri yerine getirmek maksadıyla; görevi planlamak, timini sevk ve idare etmek, eğitmek, disiplinini sağlamak ve muhafaza etmek, istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerini yürütmek ve timinin ikmâl ve iaşesini takip etmekten sorumludur. Timini sevk ve idare etmek,
 2. Timin mevcudunu daima kontrol etmek, personelini ve teçhizatını korumak ve muhafaza etmek,
 3. Timinin moral durumunu takip ederek, moral ve motivasyonu artırıcı tedbirler almak,
 4. Personelin sağlığı ile ilgili önlemleri almak,
 5. Vazifenin her safhasında emniyet tedbirlerini aldırmak,
 6. Timin manevrasını, manevranın süratini ve ateşlerin idaresini düzenlemek ve kontrol etmek,
 7. Timin muharebe etkinliğini sürdürmek için gerekli olan ferdî ve toplu görevler üzerine eğitim yaptırmak,
 8. ETKİ-TEPKİ-RAPOR sistemini sürekli uygulamak ve uygulatmak,
 9. Bölük komutanının emirlerine göre VTAM+Z faktörlerine bağlı olarak, timi kontrol etmek ve teşkilâtlandırmak,
 10. Genel maksat helikopterleri ile silâhlı helikopterlerin yönlendirmesini yapmak,
 11. İkiz görev eğitimleri yaptırarak; tim personelinin kendi görevleri yanında timde kullanılan diğer silâh ve teçhizatın kullanımını da en az kendi kadro silâh ve techizatı kadar kullanabilecek seviyede yetiştirilmesini sağlamak,
 12. Her görevin bitiminde faaliyet sonuç raporunu hazırlamak ve gerekli tedbirleri almak (Harita güncelleme, uygun pusu yerlerinin belirlenmesi vs.),
 13. Tim personelinin taşıdığı teçhizat ve malzemenin uygun ağırlıkta olmasını sağlamak, bu maksatla her personelin yanında bulunduracağı ve taşıyacağı silâh, donatım ve malzemeyi plânlamak, bakımını yaptırmak,
 14. Timin ikmâl ve idarî ihtiyaçlarını sevk ve idare etmek, mühimmat, su, operasyon ve özel teçhizat ihtiyacını tespit etmek, idarî işler astsubayı ile koordine ederek ikmâli yapıldığında uygun şekilde dağıtmak,
 15. Yaralı tahliye plânının eksiksiz olarak icra edilmesini sağlamak,
 16. Terörle mücadele harekâtında kullanılan patlayıcı madde düzenekleri ve alınması gerekli tedbirler konusunda personelini bilgi, kavrama ve uygulama seviyesinde yetiştirmektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir