Askeri Bilgiler

TSK 2021 YILI DIŞ KAYNAK SÖZLEŞMELİ TABİP ve ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ALIMI

tabip subay

TSK 2021 YILI DIŞ KAYNAK SÖZLEŞMELİ TABİP ve ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SUBAY ALIMI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2021 YILI DIŞ KAYNAKTAN SÖZLEŞMELİ TABİP VE ÖZEL NİTELİKLİ BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ SINIFI MUVAZZAF SUBAY ADAY ADAYI TEMİNİ AMACIYLA BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR.

2022 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Sözleşmeli Tabip Alımı ne zaman?

Sözleşmeli Muvazzaf Subaylık Hakkında Genel Bilgi

Sözleşmeli/muvazzaf subay aday adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini
müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel
Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi”ne tabi tutulacaktır.
Eğitimi
başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfıyla ilgili kursa
gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında
uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

Tabip Sınıfı Sözleşmeli ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Tabip Sınıfı Sözleşmeli veya Özel Nitelikli Beden Eğitimi
Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere
, Tablo-1’de belirtilen kaynak
okul/bölüm mezunlarından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel
temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek
adaylardan 01.01.2021 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

 • (1) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1994 ve daha
  sonraki doğumlular),

 • (2) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar (Tıp Fakültesi mezunları dahil) için 32
  yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1989 ve daha sonraki doğumlular),

 • (3) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1’de
  gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
  alınmayacaktır),

 • (4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın denkliği
  Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar,
  başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’
  butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine
  tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan
  ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini
  sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
  edilmeyecektir.)

 • (5) Tabip Sınıfı Sözleşmeli ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf
  Subay aday adaylarından KPSS puanı istenmeyecek, söz konusu sınıflara müracaat edecek
  adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar
  değerlendirmeye alınacaktır. En az 50 puan şartını sağlayan şehit ve gazi eş ve çocukları, MSB
  Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği 8/c maddesi hükmü gereği, söz konusu
  sınavda aldıkları nota yüzde 10 ilave edilmek suretiyle oluşacak notuna göre değerlendirilecektir. Bu
  maksatla müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi
  tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı
  yapılacaktır.

 • (6) Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmenliği sınıfı muvazzaf subaylığa yalnızca atletizm,
  triatlon ve kick boks/muay tai branşlarındaki milli sporculardan (erkek adaylar sadece atletizm ve
  triatlon; kadın adaylar sadece triatlon ve kick boks/muay tai branşlarına başvurabilecek, erkek adaylar
  kick boks/muay tai, kadın adaylar ise atletizm branşlarına başvuramayacaktır);
  (a) Olimpiyat Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları, Akdeniz Oyunları ile
  Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk beş dereceye girenler (ilgili
  federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,
  (b) Bu spor dallarının Dünya veya Avrupa Şampiyonaları ile Uluslararası Askeri
  Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk beş dereceye girenler (ilgili
  federasyonlardan alınacak belge başvuru esnasında sisteme yüklenecektir) veya,
  (c) Bu bendin (a) ve (b) küçük bentlerinde belirtilen yarışmalarda en az beş kez
  ülkemizi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar (ilgili federasyondan alınacak ve
  katıldıkları en az beş yarışma durumunu gösterir millilik belgesini/belgelerini sisteme
  yükleyecek veya başvuru anına kadar e-devlet sistemine yüklenmesini sağlayacaktır) başvuruda
  bulunabilecektir.
  (ç) Adaylar söz konusu belgelerini bonservis bilgileri alanından taratılmış olarak
  sisteme yükleyecektir. Söz konusu belge/belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları
  kabul edilmeyecektir.

 • (7) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
  olanlar,

 • (8) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

Detaylar için başvuru kılavuzunu inceleyiniz Kılavuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir