Bilgi, Jandarma, Polis

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi kanunu 2023 yılı idari para cezaları

4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Çerçevesi Uygulanacak İdari para Yaptırımlar

2023 yılı İdari Para Cezaları 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun. 2023 yılında tütün ürünleri için ceza paraları ne kadar oldu? 2023 yılı yeniden değerleme oranı ile idari para cezalarında büyük oranda değişiklik olmuştur.

SIRA NO       KABAHATİN/SUÇUN ADI   KABAHATİN / SUÇUN DÜZENLENDİĞİ 4207 SAYILI KANUNUN İLGİLİ MADDESİ     2023 YILI %122,93     2022 YILI (*)   UYGULANACAK CEZANIN DÜZENLENDİĞİ KANUNUN İLGİLİ MADDESİ (**)   İDARİ YAPTIRIMI YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLAR İDARİ YAPTIRIMI YA DA CEZAYI UYGULAMAYA YETKİLİ OLANLARIN DÜZENLENDİĞİ KANUN MADDESİ
  1   Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi   Madde 2/1-a   617 ₺   277 ₺   4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1
    2 Koridorları dâhil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi     Madde 2/1-b     617 ₺     277 ₺     4207 sayılı Kanun Madde 5/1     En yakın kolluk birimi yetkilileri   5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/3
  3 Kamuya ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi   Madde 2/1-c   617 ₺   277 ₺   4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2
  4 Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere özel hukuk kişilerine ait karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında tütün mamullerinin tüketilmesi   Madde 2/1-c   617 ₺   277 ₺   4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlk başvurulan kolluk birimi yetkilileri 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/2
    5 Kamuya ait okul öncesi eğitim kurumlarının, eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tütün mamullerinin tüketilmesi     Madde 2/1-ç     617 ₺     277 ₺   4207 sayılı Kanun Madde 5/1 İlgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlisi 5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 39/1

Bu kanun, tütün ürünlerinin etiketlenmesine, reklamına, satışına ve tüketimine ilişkin kısıtlamalar getirir. Ayrıca tütün ürünlerinin zararlı maddelerini azaltmak ve tütünle ilgili sağlık uyarılarını artırmak için çalışmalar yapar. Bu kanun, tütün ürünlerinin tüketiminin azaltılması ve insanların tütünden kaynaklanan sağlık sorunlarına karşı korunması amaçlanır.

Tütün ürünleri ile ilgili diğer yasalar arasında şunlar bulunabilir

 1. Tütün ürünlerinin vergilerinin artırılması
 2. Tütün ürünlerinin satışının sınırlandırılması veya yasaklanması
 3. Tütün ürünlerinin paketlerinde uyarı etiketlerinin bulunması
 4. Tütün ürünlerinin üretim ve içeriğinin standartları
 5. Tütün ürünlerine bağımlılık yapıcı maddelerin içermesinin yasaklanması
 6. Sigara içme yerlerinin belirlenmesi ve kısıtlanması.

Bu yasalar, tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve insanların sağlığının korunması amacıyla yürürlükte bulunmaktadır.

4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR (EK-3)
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN İLE DÜZENLENEN KABAHATLER VE SUÇLAR İLE BUNLAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR 3
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi kanunu 2023 yılı idari para cezaları

Diğer tütün ürünleri ile ilgili yasalar arasında şunlar bulunabilir

 • Gençlerin tütün ürünlerine erişiminin kısıtlanması
 • Tütün ürünlerinin toptan ve perakende satışının düzenlenmesi
 • Tütün ürünleri ile ilgili çevresel etkilerin önlenmesi
 • Tütün ürünlerinin içeriğinin etiketlenmesi ve raporlanması
 • Tütün ürünlerine bağlı hastalıkların öncelikli olarak tedavi edilmesi.

Bu yasalar tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve insanların sağlığının korunması amacıyla yürürlükte bulunmaktadır. Ülkenize göre farklılık gösterebilir, ancak tütün ürünleri ile ilgili yasalar genel olarak insan sağlığını ve çevreyi koruma amacı taşır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir