Askeri Bilgiler

2024 yılı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Nasıl Olur? Alım Şartları Nedir?

astsubaylıktan subaylığa geçiş şartları

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Nasıl Olur? Astsubaylıktan subaylığa geçiş alım şartları nedir? Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan bir astsubay subaylığa nasıl geçirilir?. Astsubaylıktan Subaylığa geçiş Sınav şartları nedir? Sınav ne zaman yapılıyor? Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Başvuru şartları nedir? gibi soruların cevaplarınız sizlere bu makalemizde vereceğiz.

2024 yılı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Nasıl Olur?

Türk Silahlı Kuvvetleri yılın belli dönemlerinde genellikle yıl sonuna doğru Astsubaylıktan subaylığa geçiş için alım ilanı yayınlamaktadır. Alım ilanında istekli olan personelin dilekçe ile ilk amirlerine başvur yapılması istenir. Türk Silahlı Kuvvetleri de Rütbe değişikliği için Statü Geçiş Sınavı yapılmaktadır. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmakta olan astsubaylar için Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 109. maddesinde Astsubaylıktan subay olma şartları açıklanmıştır.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Şartları Nedir?

Astsubaylıktan Subay Olma Şartları:

 1. Eğitim Şartı: En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar, bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, teklifi üzerine teğmen olarak nasbedilebilir.
 2. Rütbe ve Hizmet Süresi Şartı: Subaylık için sınava başvuru tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olmak ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.
 3. Sicil Notu Şartı: Subaylık için sınava başvuru tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.
 4. Değerlendirme Şartı: Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunmak ve bu durum sıralı sicil üstleri tarafından onaylanmak.
 5. Sınav ve Eğitim Başarısı: Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak. Bu sınavlarda başarılı olanların sıralaması, çeşitli kriterlere göre yönetmelikle belirlenen esaslara göre yapılır.
 6. Eğitimi Başarı ile Tamamlama: Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten itibaren teğmen olarak nasbedilir.
 7. Kademe İlerlemesi ve Üst Rütbeye Yükselme: Subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.
 8. Yaş Haddi: Teğmen, üsteğmen için 49; yüzbaşı için 55; binbaşı için 56; yarbay için 57; albay için 60 yaş haddi uygulanır.
 9. Harekât Görevleri ve Başvuru Hakları: Harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.
 10. Subay Olamama Halleri: Belli suçlardan mahkum olanlar, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar subay olamaz.
uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavı kitap

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş sınavı kitap

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına bağlı olarak düzenlenir ve bu süreçle ilgili bilgiler kurum içerisinde personele bildirilir. Ayrıca, ilgili bilgiler astsubayların bulunduğu birlikler aracılığıyla da sağlanır.

 1. Sınav Duyuruları: Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı ile ilgili duyurular, Kuvvet Komutanlıkları üzerinden yayınlanır ve ilan edilen takvime göre başvuru yapılması gerekir.
 2. Sınav Süreci: Subay adayı astsubaylar, yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamalı bir seçme sınavına tabi tutulurlar.
  • Yazılı Sınav: Yazılı Sınav Konuları1 . Genel KültürTürkçe (Dil Bilgisi)T.C AnayasasıTürk İnkılap Tarihi(Türk İnkılabı, Milli Kurtuluş Savaşı)

   2. Askeri Kültür

   TSK İç Hizmet Kanunu

   TSK İç Hizmet Yönetmeliği

   6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu

   3. Sınıf Bilgisi

Sınıf bilgisi konuları hangi sınıfta görev yapıyorsanız örneğin kara kuvvetleri komutanlığında tankçı sınıfında iseniz bu alanla ilgili sınavda istenilen konulara da çalışmanız gerekmektedir.

  • Mülakat: Mülakat aşamasında adayların genel görünüşü, anlatım becerileri, konuşma düzgünlüğü ve kendine güven gibi hususlar değerlendirilir.
 1. Eğitim Süreci: Seçme sınavlarında başarılı olan astsubaylar, kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda subaylık nosyonu kazandırma eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, teğmen olarak nasbedilirler.
 2. Nasıp ve Kademe İlerlemesi: Subaylık nasıpları, onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınarak belirlenir. Bu tarihten sonra subay nasbedilenlere geriye dönük maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.
 3. Özel Durumlar: Harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.
 4. Yıllık Planlama: Millî Savunma Bakanlığı’nca yapılacak sınav, mülakat ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimleri, genellikle takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı Kitabı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı Kitabı

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınav Soruları

Sınav konuları 3 kategori altında toplanmıştır. Genel Kültür, Askeri Kültür ve Sınıf Bilgisi konularıdır.

Genel Kültür konularından personelden Türkçe, T.C Anayasası, Türk İnkılap Tarihi(Türk İnkılabı, Milli Kurtuluş Savaşı) konuları istenmektedir.

Askeri Kültür konularından personelden TSK İç Hizmet Kanunu, TSK İç Hizmet Yönetmeliği, 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu konuları istenmektedir.

Sınıf Bilgisi konuları sınıfınızla alakalı Yönerge, Genelge, Talimname, Doktrin vb. gibi sınıfınızla alakalı sorular gelmektedir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı kitabı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı kitabı

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Mülakat Soruları

Sınav aşamaları bittikten sonra personel mülakatlara tabii tutulur. Bu mülakatlarda dikkat edilmesi gereken hususlar.

Sizden istenen sorulacak sorulara eksiksiz olarak cevap vermeniz değildir.

 • Doğru ve mantıklı cevap verebilmek
 • Ses tonu, mimikler, hafif tebessüm, minimum el kol hareketleri ile bilginizi sunma tarzınıza bakılır.
 • Heyecanınızı kontrol etme becerisi
 • Sandalyede düzgün oturmanıza
 • Ayağınızı bacağınızı konuşurken sallamamanıza
 • Türkçeyi düzgün kullanabilme becerinize
 • ve diksiyonunuz çok önemlidir.

Adayın Genel Olarak;

 • Gelişime olan açıklığına
 • Bireysel zenginlik ve kültürüne
 • Söylenenleri doğru anlamasına
 • Konuşma ve ifade becerisine
 • Düşünceler arasındaki tutarsızlığına/tutarlılığına
 • İkna gücüne
 • Çok yönlü düşünme yeteneğine
 • Kendine olan güvenine
 • Davranışlarındaki dengeye
 • Mesleğe yönelik isteğine
 • Psikolojik yapısına
 • Türkçeyi kusursuz konuşmasına
 • Dilinde kekemelik pelteklik olmamasına

Mülakat Değerlendirme Formu

 1. Genel Görünüş
  • Kendini tanıtma
 2. Anlama muhakeme etme ve anlama yeteneği
  • Verilen bir metni özet bir şekilde anlatabilme
 3. Liderlik yeteneği
  • Beklenmedik bir gelişmede nasıl bir liderlik sergilersin
 4. Genel kültür ve Gündemdeki konulara hakimiyet
  • Son dönemdeki ulusal güncel olaylar
 5. Kendini geliştirme gayreti
 6. Türkçeyi doğru kullanma
 7. Beden dilini doğru kullanmak
 8. İkna kabiliyeti

statu gecis sinavi dzkk ASTSUBAY

Astsubaylıktan Subaylığa Geçişte Engel Suçlar

Astsubaylardan subaylığa geçişte dikkate alınan bazı engelleyici durumlar, Türk Silahlı Kuvvetleri mevzuatında belirtilmiştir. Bu durumlar genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 1. Ciddi Suçlar: Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, yalan yere tanıklık, cinsel suçlar, fuhuşa tahrik, gayri tabii mukarenet, iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar, kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma suçları gibi ciddi suçlardan mahkum olanlar subay olamaz.
 2. Askeri Suçlar ve Disiplinsizlik: Firar, amire veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat gibi askeri suçlar ve Askerî Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar subaylığa geçemez.
 3. Disiplin Cezaları ve Süreleri: Taksirli suçlar hariç olmak üzere, belirli suçlardan ve disiplinsizliklerden dolayı toplamda yirmi bir gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum olmak veya cezalandırılmak da engel teşkil eder.
 4. Soruşturma ve Yargılama Sürecindeki Durumlar: Açığa alınmayı gerektiren suçlardan gözetim altına alınanlar, tutuklananlar veya kamu davası açılanlar, bu durumlar devam ettiği sürece sınava alınmazlar. Ancak, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi veya beraat etmeleri durumunda, diğer şartları taşıyorlarsa sınava kabul edilirler.

Bu hükümler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin disiplin ve dürüstlük standartlarını yansıtır ve subay adaylarının yüksek etik standartlara sahip olmasını gerektirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir