Askeri Bilgiler

Askerde Disiplin Cezaları Neler?

DXEpzFRXUAEAYIi

Askerde disiplin cezaları ve ayrıntıları, pek çok kişi tarafından, özellikle de asker adayları tarafından merak edilmektedir. Askerlik cezaları, görevde ve görevdeyken işlenen işle ilgili fiiller için verilen cezalardır. 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda yazılı olan bahsi geçen cezalar, askeri personel için hükümlere yol açmaktadır. Askeri personel; mareşalden teğmene kadar subaylar, astsubaylar, Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve teşkilatta görev yapan sivil personel, kıdemli jandarma, astsubaylar, sözleşmeli astsubay ve erler, astsubaylar ve erler ve askeri öğrenciler askerlik hizmetini yerine getirirken askerlik ceza kanununa tabidir.

Disiplin ihlallerinde, ceza kanununda yer alan suçlara verilen cezalarda olduğu gibi, cezanın artırılıp azaltılma sebepleri de özel ceza belirlenirken dikkate alınmalıdır. Bu ceza yasal gerekçelerle uygulanmalıdır. Disiplin Mahkemesi’nin 41/4 maddesine göre, tüm disiplin ihlalleri için seferberlik ve savaş cezaları genel ağırlaştırıcı sebepler olarak öngörülmüştür. Bu maddeye göre verilecek cezalar, kanunun öngördüğü azami cezayı aşamaz. Ancak Askeri Yargıtay, Askeri Ceza Kanunu’nun 50 ve 51’inci maddelerinde belirtilen ağırlaştırıcı hallerin disiplin suçlarına uygulanmayacağına karar vermiştir.

Askeri Disiplin Cezaları

Askeri personele uygulanan disiplin cezaları 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine tabi tutulur. Kanuna göre disiplin cezasına tabi askeri personel, subaylar, astsubaylar, profesyonel jandarmalar, profesyonel çavuşlar, astsubaylar ve erler, astsubaylar ve erler ile askeri hâkimler hariç askeri öğrencileri içerir. Askeri personele yönelik askeri yaptırımların amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin bir disiplin sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve sürdürülmesidir. İhlalin ciddiyetine göre uyarı, kınama, kısmi hizmete devam, maaş kesintisi, hizmete ara verme, oda hapsi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç disiplin cezasıdır. Bu cezalara daha yakından bakıldığında şunu ortaya çıkarır:

Uyarma Cezası

Uyarma Cezası; bir çalışanın görevlerini yerine getirirken veya eylemlerinde çok daha titiz ve dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir. Bu, tüm askeri cezaların en hafifidir.

Kınama Cezası

Kınama Cezası; personelin görev veya eylem ve davranışlarındaki eksiklikleri yazılı olarak bildirmekten ibarettir.

Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezası

Hizmete Kısmi Süreli Devam Cezası;  disiplin altına alınan personelin düzeyine uygun, ancak her halükarda gece yarısından sonra, üç saati geçmeyecek şekilde görevde veya görev dışında askerlik hizmeti verilmesidir.

Aylıktan Kesme Cezası

Askerde disiplin cezası söz konusu olduğunda, aylıktan kesme durumu da söz konusu olur. Aylıktan Kesme Cezası; Sosyal Güvenlik Kanununa göre hesaplanmakta olan katkı payı gelirinden belirtilen oranda kesinti yapılması durumudur. Aylık kesintiler lira biriminde yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz.

716271 1198509123
Askerde Disiplin Cezaları Neler?

Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezası

Hizmet Yerini Terk Etmeme Cezası; Ofislerde, kışlalarda, eğitim sahalarında ve diğer mekânlarda mesai bitiminden sonra personelin hizmet vermeye devam etmesidir. Ceza disiplin görevlilerinin özel kuralları uyarınca disiplin dairesi tarafından 4 ila 10 gün arasında uygulanabilir. Hükümlülere uyumak için uygun bir yer tahsis edilir. Cezanın yerine getirilmesi, tatil günlerinde duraksar.

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası

Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası; Bu durum personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden yürürlükteki kanun hükümlerine göre ihraç edilmesine veya duruma göre sözleşmenin feshedilmesine neden olacaktır. Askeri yaptırımı olan kişiler, seferberlik ve savaş halleri dışında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olarak görev yapamazlar. Yetkili askeri komutan, jandarma komutanı veya sahil güvenlik komutanının onayı ile gerçekleştirilir. Bu askerde verilen disiplin cezaları arasında en ağır askeri cezadır. General ve amiraller, Genelkurmay bünyesinde oluşturulan Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilir ve uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir