Gündem

Askerde İçtimaya Geç Kalma Cezası

Askerde İçtimaya Geç Kalma Cezası

Askerlik hayatı farklı kural ve kaideler taşır. Bu kural ve kaideler bazen yazılı bir emir niteliği taşırken bazen ise komutanların kendi isteklerine göre almış oldukları kararları içerir.

İşte askerde içtimaya geç kalma cezası da komutanların duruma yönelik almış oldukları kararlardan bir tanesini içerir. Bazen içtimaya geç kalan askere fazla nöbet yazılırken bazen ise mıntıka temizliği yaptırılır. Komutanın o anki ruh haline göre değişen seçeneklerle cezalar farklılaşabilir. 

Askerde İçtima Neden Yapılıyor? 

Askeri hayat, normal yaşamdan çok farklı bir hayattır. Normal hayat içerisinde hiç önemsenmeyen bazı olaylar askeriye de çok önemli olabilmektedir. Askerde içtimaya kalkmak, komutanın askerlerinin tamamını aynı anda görmek istemesinden kaynaklanır. İçtima sırasında;

  • Günlük konular,
  • Yapılacak işler,
  • Güne özel konuşmalar,
  • Tanışma veya değişiklikler

Konuşulacak ve güne özel bir plan yapılacaktır. Askerlik hayatında her gün içtima yapılır. İçtimaların bir kısmı ise daha geniş bir camia eşliğinde yapılır. Her gün yapılan içtimada bölük komutanı bulunurken, farklı aralıklarla yapılan içtimalarda tabur komutanları da bulunabilir. Bu bakımdan içtimaya geç kalma cezaları da farklı olabilir.

Askerde İçtimaya Geç Kalma Cezası
Askerde İçtimaya Geç Kalma Cezası

Askerde İçtimaya Geç Kalma Cezaları Çok Mu Ağır?

İçtimaya geç kalmanın eğer gerçekten etki sağlayan bir sebebi bulunuyorsa ceza alınmayabilir. Ancak sebepsiz yere içtimaya geç kalmak mutlaka bir cezayı gerektirir. Komutanın duruma bakış açısı, alınacak olan cezanın da niteliğini değiştirebilecektir.

Askerde İçtimaya Geç Kalma Cezası Sicile İşler Mi?

Askeri disiplin kanununda içtimaya geç kalma cezası, sicile işleyen suçlardan sayılmamıştır. Bu suç, basit kusurlar arasında sayılır ve bazen ceza bile gerektirmez. Ancak komutan bir askerin bunu alışkanlık haline getirdiğini düşünürse bu durumda bir yaptırım uygulayacaktır. Bu yaptırım genellikle çapraz nöbet tutmaktır.

İçtimaya geç gelen bir asker o gün bir yerine iki kere nöbet tutar. Askerdeki en sorunlu içeriği oluşturan nöbet tutmak, askere ceza olarak verildiğinde bu durumdan asker negatif etkilenecektir. Aynı zamanda şınav çekme cezası ve disiplin koğuşuna gönderilme cezaları da ortaya çıkabilecektir. Bu cezayı alan asker bir daha içtimaya geç kalma yasağını delmeyecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir