Gündem

Askerde Nöbette Uyumanın Cezası

Askerde Nöbette Uyumanın Cezası

Askeri disiplin tüzüğüne göre askerde nöbette uyumanın cezası, zaman bakımından, yer bakımından, nöbet talimatında belirtilen hususlar göz önüne alınarak müeyyide gerektiren suçlardandır. Zaman bakımından ele alındığında, savaş zamanında nöbette uyumanın cezası artırılırken, sulh zamanında nöbette uyumanın cezası daha hafif müeyyide ile karşılık bulur.

 Yer bakımından ele alındığında cephanelik, hava ikmal bakım sahaları, sınır karakolları gibi hassas noktalar korunması sırasında nöbetçinin uyumanın cezası, diğer yerlerde yerine getirilen nöbette uyuma cezasına göre daha ağırdır. Nöbet yerinin hassas konumuna göre durum nöbet talimatında belirtilir.  

Yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler nöbet talimatında ayrıntılı olarak yer alır. Nöbetçinin uyuması sonucu zarar ve zafiyet oluşması durumunda ayrıca cezalandırılır.

Nöbette uyumanın cezası Askeri Disiplin Tüzüğünce ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Sulh zamanı 14 aydan iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durum seferberlik zamanında 6 aydan az olmamak üzere, düşman karşısında ölüm cezasına kadar artırılabilir.

Askerde Nöbette Telefonla Konuşmanın Cezası

Askeri nöbetçi bulunduğu bölgenin korunması, kollanması amacı ile görev yapar. Bunu yerine getirirken, teknik malzemeler, gözleme, gözetleme ve dinleme faaliyetlerini yerine getirmesi gerekir. Nöbet esnasında askerin telefonla konuşması, dikkatinin dağılmasına, görevini gereği gibi yerine getirememesine sebep olur.

Bu sebepten nöbet esnasında telefonla görüşme yasaklanmış ve nöbet talimatında bu durum, yapılmaması gerekenler olarak belirtilmiştir. Nöbette telefonla konuşulduğu tespit edilmesi durumunda, uyarma, kınama, görev yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılır. Bu durumda asker hiçbir şekilde belirtilen süre içerisinde birliğinden ayrılamaz.

Askerde Nöbette Uyumanın Cezası
Askerde Nöbette Uyumanın Cezası

Askerde Nöbette Sigara İçmenin Cezası

Askerde nöbette sigara içmenin cezası, nöbet talimatına uymamak olarak değerlendirilir. Bu durumda nöbet esnasında telefonla konuşan nöbetçiye uygulanan cezalar, sigara içen nöbetçi içinde geçerlidir.

Nöbette esnasında gözleme, gözetleme ve dinleme yapma görevini üstlenen asker, sigara içtiği zaman düşmana karşı açık hedef haline gelmekte ve bu durum zafiyet oluşturmaktadır. Nöbet tutan asker özellikle gece sigara içtiğinde, sigaranın ışığı sayesinde açık hedef haline gelir.

Askerde Nöbet Sistemi Nasıl Olur?

Askerde görevin devamlılığı esastır. Askeri bölgeler ve askerlerin kontrolünde bulunan bölgeler tecavüz ve tacize karşı korunması gerekir. Bu bölgeler nöbet sistemi ile 24 saat esasına göre korunur. Nöbet yerleri, nöbet zamanları, uyulması gereken kurallar önceden belirlenir. Nöbetçi nöbet yerini, bir sonraki nöbetçiye devredene kadar korumak ve kollamak durumundadır. Nöbet yerini, bir sonraki nöbetçiye teslim etmeden görev yerinden ayrılamaz. Nöbet zamanı daha önceden belirlenen süreyle sınırlıdır.

Askerde Nöbet Çeşitleri Nelerdir?

Askerde nöbet çeşitliliği, görev alanında ihtiyaçlara göre belirlenir. Nöbet türleri;

  • Çevre koruma nöbeti,
  • Kolluk nöbeti,
  • Telsiz muhabere nöbeti,
  • Yatakhane nöbeti,

Bunlardan bazılarıdır. Çevre koruma nöbetleri erbaş ve erler tarafından yerine getirilirken, kolluk nöbetleri genellikle subay ve astsubay sınıfı tarafından yerine getirilir. Çevre koruma nöbetleri aksi belirtilmedikçe piyade tüfekleri ile ifa edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir