Kkk, Dzkk, Hvkk

Askeri Ceza Kanunu teklifi, komisyonda kabul edildi

askeri ceza kanunu

Askeri Ceza Kanunu teklifi, komisyonda kabul edildi

Gelen son dakika haberine göre; Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre, Askeri Ceza Kanunu’nda, “askeri suçlar” ile “sırf askeri suçlar” tanımlanacak. Kanunda düzenlenen suçlar ile asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar, askeri suç olacak.

askeri ceza kanunu
Askeri Ceza Kanunu teklifi, komisyonda kabul edildi

Asker kişiler tarafından işlenen ve Askeri Ceza Kanunu’nda,

“söz vererek tahliye olunan harb esirleri”,

“müstahkem bir mevkii veya kendi mevkiini veya kendisini veya bir gemiyi, bir tayyareyi düşmana teslim eden kumandanların cezası”,

“vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları”,

“firar ve cezası”,

“yabancı memlekete firar edenlerin cezaları”,

“mehil içinde yakalananların cezası”,

“sözleşerek firar ve cezası”,

“kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası”,

“askerlikten kurtulmak için hile yapanlar”,

“amir veya üstü tehdit”,

“amir ve mafevkine hakaret edenlerin cezaları”,

“itaatsizlikte ısrar edenlerin cezası”,

“toplu asker karşısında veya hizmetten savuşmak için veya silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları”,

“büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları”,

“mukavemet ve cezası”,

“amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları”,

“fesat ve cezası”,

“fesadı haber vermeyenlerin cezası”,

“askeri isyan ve cezası”,

“askeri isyanda önayak olanların cezaları”,

“düşman karşısında askeri isyan suçlularının cezası”

ile “dikkatsizlik edenler” başlığıyla düzenlenen suçlar, sırf askeri suç olacak.

Amir-maiyet veya üst-ast ilişkisi Teklifle, suç bakımından amir-maiyet veya üst-ast ilişkisinin hangi durumlarda dikkate alınmayacağı düzenleniyor. Askerlik hizmet ve görevlerine ilişkin haller dışında, asker kişilerden nişanlıların, evlilik bağı kalmasa bile eşlerin, kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoy ile üçüncü derece dahil hısımların veya evlatlık bağı olanların birbirlerine karşı işledikleri suçlar bakımından amir-maiyet ve üst-ast ilişkisi dikkate alınmayacak. Yükümlü erbaş ve erler arasında ast, üst veya amir ilişkisinin dikkate alınması için fiilin askeri hizmet ve görevlerinden dolayı işlenmesi şart olacak. Yakalama ve tutuklama Düzenlemeyle, asker kişilerin yakalanması ve tutuklanmasında uygulanacak ilave hükümler ile istisnai hükümler belirleniyor. Kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması ile tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, cumhuriyet savcısına derhal başvurma olanağı bulunmadığı takdirde amiri, üstü, askeri karakol, nöbetçi, devriye, askeri inzibat ve kolluk görevlisi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip olacak. Yakalanan kişi ve olay hakkında cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılabilecek. Cumhuriyet savcısı, yakalanan kişiyi serbest bırakmaz ise en yakın askeri inzibat karakoluna veya askeri makama ya da adli kolluk görevlilerine teslim edilmesine karar verecek. Suçun, Türk Ceza Kanunu’nda “Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali”, “Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma”, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” ve “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığı ile tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan olması durumunda, yakalanan kişi cumhuriyet savcısının talimatı ile adli kolluk görevlilerine teslim edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir