Askeri Bilgiler, Dzkk, Hvkk, Jandarma, Kkk

Er Olarak Askerlik Kaç Ay Sürer?

pkk 0RYK cover

Er olarak askerlik kaç ay sürer sorusu özellikle er veya erbaş olarak görev alacaklar için merak ediliyor. Askerlik vakti gelmiş olanlar için günlük yaşam programlarını doğru şekilde ayarlayabilmeleri adına ay süreleri önem taşıyor.

Er Olarak Askerlik Kaç Ay?

7179 Sayılı Askeralma Kanununun 5/2 maddesi kapsamında er olarak askerlik süresi altı ay olarak belirlenmiş durumdadır. Yedek subaylar için ise bu süre on iki aydır.

Askerlik süresi ihtiyaca göre Cumhurbaşkanlığı kararı ile arttırabilir veya düşürebilir durumdadır. Ancak mevcut durumda belirtilmiş olan sürenin altında olamamaktadır. Başka bir deyişle askerlik kaç ay sorusunun yanıtı olarak 6 ay yanıtı verilir.

2b49d8784c4e044b4d33ace194dab7d9
Er Olarak Askerlik Kaç Ay Sürer?

7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun uygulanmasına dönük olarak karar 17 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete kararı ile yürürlüğe girmiş durumdadır. Bunun öncesinde askerlik süresi daha uzun ve eğitim durumuna göre de değişkenlik içeriyordu. Örneğin üniversite mezunları 6 ay askerlik yaparken lise mezunları 12 ay askerlik yapıyordu.

Alınan karar kapsamında er veya erbaş olarak görev yapacak olanlar için eğitim durumu farkı ortadan kalkmıştır. Buna göre tüm üniversite ve lise mezunları görevlerini 6 ay olarak yapmaktadır. Yüksek lisans ya da doktora gibi eğitim durumu da süre üzerinde etkili değildir.

Erbaş ve erlerden istekli durumda olanlar sıralı disiplin amirinin olumlu şekilde değerlendirme yapması sonrasında terhise hak kazandıkları tarihten itibaren altı ay süreyle askerlik yapar. Bu süre sonunda ise terhis yapılmaktadır. Askerlik hizmetinden sorumlu tutulmayan süreler de toplam süreye dahil edilmemektedir.

6 Aydan Daha Fazla Askerlik Yapılır mı?

Yedek subaylık dışında normal askerliğini 6 ay olarak yapmış ama daha fazla askerlik yapmak isteyen askerler için olanak bulunur. Buna göre istekli olan erbaş veya erler ilk altı aylık hizmetleri sonrasında asgari ücretten az olmamak şartıyla aylık ücret olarak altı ay daha askerlik yapabilmektedir. İkinci altı ay askerlik yapacaklar için bazı sosyal haklar da tanınmaktadır;

  • Muhtaç durumda ailesi olan erin ailesine sosyal destek,
  • Askeri öğrenci temini için ek puan,
  • TOKİ tarafından yapılan konutların tahsisinde öncelik sağlanması,
  • Hizmet içinde geçen süre kapsamında belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma,
  • Hizmet içinde geçen süre kapsamında müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş,
  • Hizmet borçlanmasına esas teşkil eden prim ödemelerinin Devlet tarafından karşılanması hakları tanınmaktadır.

İkinci altı aylık hizmete devam edecekler için her ay için iki gün izin hakkı da tanınmaktadır. Eğer bu izin günleri kullanılmazsa bu durumda da toplam süre sonunda düşülmektedir. İkinci altı aylık askerlik bittikten sonra ise eğer uzmanlık sınavına giriş yapılmazsa askerin hakları tamamlanacak ve askerlik görevi sona ermiş olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir