Polis

Polislikten İhraç Edilen Tekrar Dönebilir mi? 

1136191 338121 01 02 scaled

Polislikten ihraç çeşitli sebepler dolayısıyla meydana gelebilen ve polislerin mesleklerine son verilmesini anlatan durumdur. Polislikten ihraç meslekten çıkarılma cezası olarak da bilinmektedir. Bu cezaya sebep olabilecek durumlar arasında görevin yerine getirilmesi esnasında dil, ırk, cinsiyet, felsefi inanç ya da siyasi düşünce gibi konularda ayrım yapmak ve yanlış davranışlarda bulunmak yer alır. Bu gibi bir durum tespit edildiği taktirde polisler görevlerinden alınır yani ihraç edilir. Herhangi bir sebep dolayısıyla görevinden ihraç edilen polisin tekrar polislik mesleğini icra edip, edemeyeceği de en sık araştırılan konulardan biridir.

İhraç Edilen Polislerin Görevlerine Dönmesi

İhraç edilen polislerin polislik mesleğine geri dönmeleri durumu Devlet Memurları Kanununa göre değerlendirilmektedir. Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması nedeni ile gerçekleşiyorsa, en çok 3 ay devam eder. 3 ay sürenin ardından polis memuru hakkında herhangi bir karar çıkartılmazsa, görevlerine geri dönmeleri gerekir.

Ancak bu durumlar görevden uzaklaştırılma durumudur. İhraç edilme ise görevden men edilme yani meslekten çıkarılma anlamına gelir. Polis memuru olarak görev yapan kişilerin ihraç edilme nedenleri arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapması, bunu belli etmesi ve davranışlarına yansıtması bulunur. Bu gibi durumlarda polis memurları görevlerinden ihraç edilerek, mesleklerini yerine getirmeleri engellenebilir. Bunun yanı sıra göreve çıkmamak adına propaganda gibi kışkırtıcı bir eylem yapmak ya da yapmaya zorlamak da, meslekten men edilmeye neden olan durumlar arasında bulunur. Amir ya da üstlerinin görevlerine karşı çıkmak ve görev arkadaşlarının da karşı çıkmasını sağlamak da, bu durumlar arasındadır. Olası bir şiddet, tehdit ya da yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, sahtecilik suçları da ihraç edilme nedenleri arasında bulunur.

Yetkisini kötüye kullanmak, bu durumun sonucunda birine zarar vermiş olmak, gerekli belgeleri yetkisi olmayan kişiler ile paylaşmak, devlet malına zararda bulunmak, gerçek dışı raporlar yazmak, polislik görevinin getirilerini yerine getirmemek; polislikten ihraç edilme nedenleri arasındadır.

Polislikten Neden İhraç Edilir?

Özetle polis memuru olarak görev yapan kişiler bu gibi durumlarda polislikten ihraç edilir yani mesleklerini yapamayacak şekilde men edilir. Pek çok kişi bu aşamada hangi durumlarda polislikten ihraç edilen kişilerin tekrar görevlerine dönebilecekleri konusunda merak duyar. Ancak bu aşamada unutulmaması gereken etken polislikten ihraç edilmenin görevden uzaklaştırılma ile aynı olmalıdır. Görevden uzaklaştırma da çeşitli sebepler dolayısıyla gerçekleşen ve polis memurunun üstlerinin verdiği süre boyunca görevden uzaklaştırılması ile sonuçlanmaktadır olan durumdur. Bu durumda önceden belirlenmiş sürenin ardından görevden ihraç edilmesine dair herhangi bir karara varılamazsa polis memuru görevine devam edecektir. Ancak polis memuru hakkında verilen karar polislikten ihraç edilmesi yani mesleğinden men edilmesi yönünde ise bu durumda tekrar polislik mesleğini icra edebilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu aşamada polislikten ihraç edilenin dönmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu bilmek gerekir.

5 2
Polislikten İhraç Edilen Tekrar Dönebilir mi? 

Vatandaşların mal ve can kaybına uğramalarını engelleyen ve onları korumakla yükümlü olan polisler oldukça önemli bir mesleği icra etmektedir. Görev tanımlarının oldukça uzun bir listeye sahip olması sebebiyle bu kişilerin dikkat etmeleri gereken pek çok farklı etken ve kural bulunmaktadır. Bu kurallara dikkat edilmemesi ya da gözden kaçırılması gibi durumlarda polisler görevden uzaklaştırılma ya da ihraç edilme cezası alabilir. Çeşitli sebepler dolayısıyla görevden uzaklaştırılma cezası belirlenmiş süre içerisinde ihraç edilme ile sonuçlanabilir. Polislikten ihraç durumları arasında bulunan etkenler ile meydana gelmekte olan bu ceza sonucunda polislerin tekrar mesleklerini gerçekleştirebilme ihtimallerinin oldukça düşük olduğunu bilmek gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir