Polis

Polislikten İstifa Eden Tekrar Memur Olabilir mi? 

polis nasil olunur aranan sartlar nedir

Polislikten istifa edenin memurluğu ve bu kişilerin memurluk yapıp yapamayacağı oldukça merak edilen ve araştırılan bir konudur. Polislik görevini icra eden kişiler çeşitli sebepler dolayısıyla istifalarını gerçekleştirerek işten ayrılabilir. Bu aşamadan merak edilen soru herhangi bir sebep dolayısıyla polislik görevinden istifa eden kişilerin yeniden memuriyete dönmelerinin mümkün olup, olmadığıdır.

Polislikten İstifa Eden Kişilerin Memuriyete Dönmeleri Mümkün müdür?

657 sayılı devlet memurları kanunun 92. maddesi istifa eden polislerin tekrar memuriyete dönmeleri adına düzenlenmiştir. Bu kanuna göre iki defadan fazla olmamak kaydıyla memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin yahut kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönmek istedikleri takdirde ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunması ve bu sınıfın niteliklerini taşımak koşulu göz nünde bulundurularak, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylığa eşit bir derecenin aynı kademesine yahut 71. madde hükümlerine uyulması suretiyle başka bir eşit derecedeki kadrolara atanabilirler hükmü yer alır.

Bunun yanı sıra 24/5/2013 tarihli 28656 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan 4 nolu Kamu Personel Genel Tebliğinde de polislikten istifa eden memurların memuriyete geri dönmelerine ilişkin ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.

0x0 emniyette yeni uniforma donemi 1519896459676
Polislikten İstifa Eden Tekrar Memur Olabilir mi? 

Dolayısıyla 657 sayılı kanuna göre düşünüldüğü takdirde daha önce polislik görevini icra etmiş ancak çeşitli sebepler dolayısıyla ve kendi isteğiyle görevinden ayrılmış kişilerin kadroda açık bulunması takdirde tekrar polislik görevini icra edebilecekleri söz konusu olmaktadır. Ancak bu aşamada dikkat edilmesi gereken etken polislerin 2 seferden daha fazla kez istifa ettikleri takdirde memuriyete geri dönemiyor olmalarıdır. Bunun yanı sıra bir polis memurunun memuriyet görevine geri dönebilmesi için polislik görevini icra ederken kendi isteğiyle görevinden ayrılmış olması gerekir. Ayrıca, 657 sayılı kanunun 97. maddesinde belirtilmiş bekleme süresi doldurulduğunda polislerin atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapmaları gerekir.

Böylelikle 657 sayılı kanuna tabi memur olarak istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarına dilekçe ile başvurulması gerekir.

Polislikten İstifa Edenler Geri Dönebilir mi?

Polislikten istifa etmek çeşitli sebepler dolayısıyla gerçekleşen ve polislerin, polislik görevini icra etmelerini sonlandıran durumdur. Polislikten kendi isteği ile istifa eden pek çok kişi belirli bir sürenin ardından tekrar memuriyet görevine geri dönüp dönemeyeceği hakkında merak duymaktadır.

Polislikten istifa etmek kanunlara göre görevden çekilme olarak adlandırılır ve anılır. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre görevinden istifa eden memurların belirli şartları karşıladığı takdirde polislerin görevlerine geri dönebileceği görülmektedir. Fakat bu aşamada istifa iki seferden daha fazla olmuşsa polisler belirli bir sürenin ardından memuriyet görevlerine dönme hakkını kaybederler ve memuriyetleri geri dönüşleri söz konusu olmaz.

Bu aşamada pek çok kişi polislik görevinden istifa edilip, edilmeyeceği konusunda da merak duymaktadır. 657 sayılı devlet memurları kanunun 94 üncü maddesine göre devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat ettiği takdirde memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Bu durumda polisliğin istifa edilebilen bir görev olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Görevini devam etmemek amacıyla verilmekte olan istifa dilekçesi 8 gün içerisinde onaylanır ve ilişiği kesilen devlet memurunun usule uygun çekilmesi 6 ay bekleme süresine tabi olur.

Dolayısıyla kadrolu memurların istifa ettikleri takdirde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu göz önünde bulundurulduğunda mesleğe geri dönebilecekleri ve memuriyet yapmaya devam edebilecekleri söylenmektedir. Polislikten istifa memurluk yapabilme açısından oldukça araştırılan bir konu olması sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu konuya bir cevap getirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir