Askeri Bilgiler

Sefer Görev Emri Nedir Kimlere Gönderilir?

bedelli askerlik ne kadar

Sefer görev emri nedir sorusuna verilebilecek en kısa yanıt; askerliğini bitirmiş bazı kişilere verilen bir emirdir. Daha önce sefer emriyle askerlik yapmış olanlara yeniden askere gitme fırsatı verilmektedir. Mehmetçiğin son yıllarda yurt dışında yaptığı operasyonlar göz önüne alındığında, birçok vatandaş sefer görev emri ile yeniden askere gitmektedir. Ülkemizde seferberlik ilan edilen zor zamanlarda sefer görev emri uygulanmaktadır. Ancak sefer görev emirleri isteğiniz üzerine gelen durumlar değildir.

Seçim emri ile seferberlik ilan edilirse, askerliğini yapmış olan personel yeniden askere çağrılır. Bu, seferberlik ve savaş durumunda seferi görevdeki yedek personelin nereye gideceklerini, ne kadar süreyle kuvvete katılacaklarını ve kuvvetin hangi kapalı ad altında katılacağını gösteren barış zamanında kendilerine verilmekte olan bir belgedir. Yedek Kurmay; sınıf, rütbe, dal ve uzmanlık kod numarasına göre faal hizmeti sırasında yetiştirdiği görevlere göre seferi görevlerine atanır.

maas 1
Sefer Görev Emri Nedir Kimlere Gönderilir?

Sefer Görev Emri Kimlere Çıkar/Çıkmaz?

Askerlik hizmetini tamamlayıp açığa alınanlar, aşağıda belirtilenler dışında özürsüz olarak seferberlik mevzuatı kapsamında sefer planına dahil edilecektir. SGE’nin iptal edilmesini gerektirecek koşullar ise:

  • Ölmüş olanlar
  • Ertelenmiş olanlar
  • TSK Sağlık Yönetmeliği kapsamındaki durumlarına göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın ruhsatlı sağlık kuruluşunca belirlenen (sağlık makamından “TSK’ta çalışamaz” raporu almış yedekler/görevliler ve rezerv Astsubaylar) ve Er, “Askerlik Hizmetine Elverişsiz”, “Barış ve Savaşta Devam Ediyor”) “Askerliğe Elverişsiz”, “Hazar Denizi ve Seferi Sularında Hizmet Edemez” raporlarını alanlar. Tabip Komisyonu raporunu alanlar “askerliğe elverişli olmadıklarını” bildiriyor. Barış zamanında bir yıl veya daha fazla suçtan, seferberlik veya savaştan ağır hapis veya beş yıl veya daha fazla hapis cezasından soruşturma ve kovuşturma açılanlar;
  • Seferberlik veya savaş nedeniyle bir yıldan fazla hapis cezasına mahkûm olanlar. Yurtdışında daimi ikamet eden ve konsolosluğa yerleşim belgesi sunan ve konsolosluk tarafından yurtdışında daimi ikametgahı olduğu bildirilen bir alacaklının SGE’si iptal edilir. Ancak gerekirse SGE bu durumda yükümlü olan tarafa devredebilir. “Barış Zamanı Hizmete Uygun Değil, Savaş Zamanı SGE” mesajını alan Kayıtlı Keşif Görevleri iptal edilir. Ancak istenirse bu durumda yükümlüye zorunlu sever görevi emri (SGE) düzenlenebilir.

Sefer Görev Emri Yaşı Kaçtır?

Sefer görev emri kime gönderilir sorusu ile birlikte sefer görev emri yaşı da vatandaşlar tarafından merak edilir. Seferberlik için askerlik çağındaki tüm vatandaşlara seferberlik hizmet emri verilebilir. 20 ile 41 yaş arasındaki döneme askerlik yaşı denir. Elbette bu süre Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıl uzatılabilir veya kısaltılabilir. Yani seferberlik görevleri sırasına göre yaş sınırını 46 yaş olarak öngörülebilmektedir.

Sefer Görev Emri Tebliği Cezası

Türk vatandaşları hiçbir mazereti olmaksızın sefer görev emirlerine uymakla yükümlüdür. Görevlerimizi yerine getirirken hak ve yükümlülüklerimiz kanunla düzenlenir. Seferberlik tatbikatlarına katılmamanın cezaları kanunla belirlenir. Gerekçe yoksa cezai işlem uygulanacaktır. İhlalin ilk kez işlenmesi halinde, ihlal tarihindeki geçerli asgari ücretin dörtte biri kadar idari para cezası uygulanır. Suçun tekrarı halinde, icra tarihindeki asgari ücretin yarısı kadar idari para cezası uygulanır. Cezayı ödemeyenlere ek seferberlik eğitimi verilecek. Haklı bir mazereti olmaksızın kendisine haber verildikten sonra işe gitmeyenlere cezai tebligat uygulanır.

Sefer Görev Emri Sorgulama

Sefer görev emri sorgulama işlemi için vatandaşlar e-Devlet kapısından yararlanabilmektedir. Bunun için bir e-devlet şifresine sahip olmak şarttır. Vatandaşlar şifreleri ile giriş gerçekleştirdikten sonra kimlik doğrulama adımını da tamamlayarak ilgi alan üzerinden sorgulama işlemini tamamlayabilirler. İlgi alana göre sefer görev emri çıkıp çıkmadığı direkt öğrenilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir