Polis

2024 Komiser Yardımcılığı Sınavı PAEM 8 Alım Şartları Nedir?

paem 8

2024 Komiser Yardımcılığı Sınavı PAEM 8 Alım Şartları Nedir?

Komiser Yardımcılığı Sınavı PAEM 8 sınav emri yayınlandı. PAEM 8 Sınav konuları nedir? PAEM 8 alım şartları nedir?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından (270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

paem 8

paem 8

PAEM 8 Sınav Konuları Nedir?

 1. Polis meslek mevzuatı %30,
  1. T.C. Anayasası
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  3. 1774 Kimlik Bildirme Kanunu
  4. 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun
  5. Adli Kolluk Yönetmeliği
  6. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
  7. 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine Dair kanun
  8. 1481 sayılı Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun
  9. Çocukları koruma kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik
  10. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
  11. 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
  12. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
  13. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
  14. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
  15. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  16. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
  17. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
  18. 2911sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
  19. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
  20. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
  21. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
  22. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
  23. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
 2. Ceza muhakemesi hukuku %10,
 3. Ceza hukuku %10,
 4. Anayasa hukuku %10,
 5. İdare hukuku %10,
 6. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,
 7. İnsan hakları %10,
 8. Genel kültür %10.

PAEM 8 alım şartları nedir?

 • En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak.
 • Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibari ile 45 yaşından gün almamış olmak.
 • Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak.
 • Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak.
 • Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM 8 Mülakat Sınavı ?

 1. Motivasyon ve Meslek Bilgisi:
  • Neden polis olmak istiyorsunuz?
  • Polislik mesleğini neden seçtiniz?
  • Polislik mesleği hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
 2. Kişilik ve Davranışsal Yetenekler:
  • Stres altında nasıl davranırsınız?
  • Zorlu durumlarla başa çıkma yeteneğiniz nedir?
  • Ekip çalışmasına ne kadar yatkınsınız?
 3. İletişim Becerileri:
  • İnsanlarla iletişim kurma konusundaki becerileriniz nelerdir?
  • Sözlü iletişim yetenekleriniz nasıl?
  • Güçlü bir iletişimci olma örnekleri verebilir misiniz?
 4. Problem Çözme ve Karar Alma:
  • Zorlu durumlarla nasıl başa çıkarsınız?
  • Karar alma süreciniz nasıl işler?
 5. Etik ve Hukuk Bilgisi:
  • Etik kurallara uygun davranma konusundaki görüşleriniz nelerdir?
  • Hukuki bilgi düzeyiniz nedir?
 6. Genel Kültür ve Güncel Olaylar:
  • Güncel olaylar hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
  • Genel kültürünüzü değerlendirmek için sorular
 7. Fiziksel Yetenekler:
  • Fiziksel dayanıklılığınız ve spor alışkanlıklarınız hakkında sorular

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir