Askeri Bilgiler, Gündem

Asker Kaçağı Yurt Dışına Çıkabilir Mi?

Asker Kaçağı Yurt Dışına Çıkabilir Mi?

Askerlik çağına gelmesine rağmen, zorunlu askerlik görevini yerine getirmemiş, yurt dışına çıkış yapmak isteyen kişilerin asker kaçağı yurt dışına çıkabilir mi? Sorusuna cevap aramaktır. Kişilerin seyahat özgürlüğü, sınırları kanunlarla belirlenmiş Anayasal bir haktır.

Kişilerin seyahat özgürlüğünü ancak kanunlarla kısıtlanabilir. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yapacak kişilerin, seyahat özgürlükleri de yasalar çerçevesinde kısıtlanabilir.  

Asker çağına gelmiş kişilerin, yapılan çağrılara rağmen gerekli makamlara başvurmamış ve işlemlerini yerine getirmemişse, kişinin hakkında bu hususta dava açılmış ve hakim kararı ile yakalama kararı çıkartılmışsa, yurt dışına çıkışında pasaport işlemlerinde engelle karşılaşır.

Ancak kişi hakkında buna ilişkin dava açılmamış ve yakalama kararı bulunmuyorsa yurt dışına çıkışında herhangi bir engel bulunmaz. Bu durumda olan kişilerin tespiti durumunda, mahallinde kolluk tarafından düzenlenen idari yaptırım kararı kendisine tebliğ edilerek salıverilir.

Asker Kaçağı Nasıl İhbar Edilir?

Asker kaçağı ihbarında, diğer suçlarda kullanılan ihbar yöntemlerinin tamamı kullanılabilir. Asker kaçağını;

  • Doğrudan kolluk kuvvetlerine,
  • Askeri inzibat birliklerine,
  • CİMER ihbar hattına,
  • Asker kaçağının bulunduğu mahalde bulunan kolluk ihbar hattına telefonla veya e-posta yoluyla,

İhbar ederek, asker kaçağı konumuna düşen kişi hakkında işlemlerin yapılması sağlanır.

Asker Kaçağı Yurt Dışına Çıkabilir Mi?
Asker Kaçağı Yurt Dışına Çıkabilir Mi?

Kimler Asker Kaçağı Sayılır?

Zorunlu askerlik yapma çağına gelmiş erkek adayların, davet edilmesine rağmen belirtilen sürede yoklama işlemlerini yerine getirmeyenler bakaya sayılır.

Davet kendisine tebliğ edilmesine rağmen, belirtin sürede birliğine teslim olmayanlar, birliğine teslim olan ve birliğinden firar edenler, izin süresi bitiminde birliğine teslim olmayanlar asker kaçağı konumundadır.

Asker Kaçağı Sayılan Kişilere Uygulanan Yaptırımlar Nelerdir?

Zorunlu askerlik zamanı gelen ve davete rağmen yoklama işlemlerini yaptırmayan kişilerin tespiti durumunda, askerlik şubelerince idari yaptırım kararı düzenlenerek para cezası ile cezalandırılır.

Bakaya durumunda geçirilen her gün 5 TL olarak öngörülür. Bu miktar günün şartlarına göre artırılır. Şahsın hakkında uygulanan idari yaptırım kararına rağmen işlemlerini yerine getirmemesi, geçerli bir mazereti bulunmamasına rağmen, askere gitmemekte direnirse bu miktar artırılır.

Şahıs idari yaptırım kararına ilişkin yaptırım miktarını ödemezse, hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesince dava açılır ve hürriyeti kısıtlayıcı cezalar verilir. İzin tecavüzü ve birliğinden firar etme durumunda, inzibati görevlerin uygulanabilmesi için, şahsın yakalandığı yerin merkez komutanlığına teslimi sağlanır. Şahsın birliğine katılması için gerekli girişimler yapılır.

Asker Kaçağının Adli Sicil Kaydı

Asker kaçağı durumuna düşen kişiler hakkında kamu davası açılmışsa, durumu belirtir adli sicil kaydında, açılan davanın zaman aşımı süresince yer alır. Kişi zaman aşımı süresi dolması durumunda, bir dilekçe ile adli sicil kaydından silinmesini talep edebilir.

Kamu kurumları ve kurumsal iş alımlarda, adaylar hakkında güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Güvenlik soruşturmasında aday hakkında uygulanan adli ve idari işlemlere yer verilmektedir. 

Yoklama kaçağı olanlar hemen askere alınır mı?

Yoklama kaçağı olan kişiler tespit edildiklerinde askerlik şubelerine sevk edilirler. Hemen askere alınma gibi bir şey söz konusu değildir. Jandarma Devriyesi veya polis devriyesindeki sorgulamada tespit edilen kişi askerlik şubesine sevk edilir

Benzer İçerikler

1 thoughts on “Asker Kaçağı Yurt Dışına Çıkabilir Mi?

  1. Halil dedi ki:

    Sınıflandırma bekleyen bir kişi yurt dışına hava yolu ile seyahat edebilir mi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir