Askeri Bilgiler

Askeri Nezaket ve Görgü Kuralları ANTK41

Nezaket Kurallari Mor logo e1592698724610

Askeri Nezaket ve Görgü Kuralları (ANTK41) 41 maddeden oluşan bu liste her askerin uygulaması gereken kurallar listesidir. Jandarma ve Türk Silahlı kuvvetlerinde bulunan bütün personelden askeri nezaket ve görgü kuralları istenmektedir. Kısaca ANTK41 adlandırılan bu kurallar listemizde yer almaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Nezaket ve Görgü Kuralları

 1. Üst/Amir; “Teşekkür Eder”, ast “Sağ Ol” diye cevap verir.
 2. Üst/Amir; ” Rica” eder, ast, ” İstirham” eder.
 3. Üst/Amir ” Rica Ederim”, ast “Arz Ederim” der.
 4. Üst/Amir “Günaydın, merhaba, nasılsınız” der, ast “Sağ Ol” diye cevap verir. Ast, Amir/Üstlerine “Günaydın” demez.
 5. Selamlama; her zaman ve her yerde içten, sevgi ve saygıyla yapılır. Üst/Amir de astının selamını almakta hassas davranır.
 6. Gazino, yemekhane gibi toplu bulunulan yerlere giriş ve çıkışta selamlama yapılır.
 7. Tokalaşma yapılırken personel birbirinin yüzüne bakar.
 8. Ast; Üst/Amirin odaya girmeden önce kapıyı vurur “Gel” sesinden sonra kapıyı hemen açmaz, birkaç saniye bekledikten sonra odaya girer.
 9. Ast, Üst/Amirin makamına giriş/çıkışta selam verir.
 10. Ast, Üst/Amirin masasının 3 adım gerisinde bulunur.
 11. Ast, Üst/Amiri ile konuşurken masasına dayanmaz.
 12. Üst/Amir “Otur” demeden, ast oturmaz, ast, Üst/Amirin yanında ayak ayak üstüne atmaz.
 13. Bir üst ve amirin yanında iken astlar, azarlanmaz, müsaadesiz emir dahi verilmez.
 14. Bir amirin odasında iken, amirden daha üst rütbeli bir şahıs geldiğinde ayağa kalkılır. Daha küçük rütbeli bir şahsın girmesi halinde kalkılmaz.
 15. Amirin ve Komutanın makamı başta olmak üzere her türlü toplantı ve görüşmeye daima kalem, defterle girilmeli ve not alınmalıdır.
 16. Astlar, fikirlerini açık bir şekilde, askeri terbiye ve nezaket kuralları çerçevesinde söyler. Komutan kararını verdiği andan itibaren astlar “Emredersiniz” deyip, Komutan kararını kendi kararıymış gibi sonuna kadar savunur ve uygular.
 17. Ast; konuşmasının sonunda “Bitti” vs. demez, “Arz Ederim” der.
 18. Üst/Amir emir verdiğinde, ast “Tamam, Oldu” demez, “Emredersiniz” diye cevap verir.
 19. Astlar; Üst/Amir odaya girdiğinde ayağa kalkar, Üst/Amir “Otur” demeden oturmaz.
 20. Ast, Üst/Amirin yanında, aksi emredilmedikçe, esas duruşta bekler.
 21. Üst/Amir telefonla görüşürken, ast dışarı çıkar.
 22. Üst/Amir, telefonu kapatmadan telefon kapatılmaz, Üst/Amir telefonda bekletilmez.
 23. Ast, aynı bina içeresinde zaruri ve acil haller hariç üst/amirini telefonla aramaz, yanına gider.
 24. Askeri şahıslar telefonda kendilerini isim ve soyadlarıyla (Ütğm.Mustafa KILIÇ) şeklinde tanıtırlar..
 25. Askeri şahıslar birbirlerine “Abi” vs. şekillerde hitap etmezler.
 26. Ast; Üst/Amiri ile konuşmaya başlamadan önce, bulunulan ortamda eğer, kendi üst/amirinden daha kıdemli biri varsa, ondan müsaade ister.
 27. Ast; Üst/Amirlerinin solunda yürür, birden fazla ast olması durumunda, astlar, kıdem sırasına göre üst/amirin sağ ve solunda yürür.
 28. Bir yere gelen veya bir yerden ayrılan sıralı amirlerini ilk gören en kıdemli personel “Dikkat” çeker.
 29. Astlar; Üst/Amirleri konuşurken dikkatle dinler, konuşmaz, başka şeyle ilgilenmez, müsaade alarak konuşur, bir seferde bir kişi konuşur.
 30. İzin, kurs ve hava değişimine gidenler gitmeden önce ve döndükten sonra 1 ve 2’nci amirini bilgilendirir.
 31. Komutanlara ve görev çerçevesinde bulunan diğer üstlere Nişan, Nikâh, Evlenme, Doğum, Ölüm, Kaza gibi olaylar zamanında haber verilmeli ve uygun tedbirler teklif edilmelidir.
 32. Amir genelde alkışlanmaz. Ancak önemli konferanslarda, sivillerin de bulunabileceği toplantılarda, alkışı önce büyüklerin başlatması, astların da buna iştiraki beklenir.
 33. Komutan ve üstlerle birlikte bulunurken, el kol ve vücut hareketleri asgari seviyede tutulmalıdır.
 34. Randevulara, randevu saatinden makul bir süre önce katılmak uygundur. Geç kalmak kadar, çok erken gelmekte uygun değildir.
 35. Yanından ayrılırken Üst/Amirden izin almak gerekir.
 36. Amir/Üst yemeğe başlamadan ast yemeğe başlamaz.
 37. Yemeklerde Komutan masadan kalkmadan kalkılmaz, acil hallerde müsaade istenir.
 38. Sokakta askeri personel sigara içemez, çiklet çiğnemez, yüksek sesle konuşmaz, laubali hareket etmez, şakalaşma vs. ciddiyete uymayan benzer hareketleri yapmaz, elini cebine sokmaz.
 39. Üniforma ile uygun olmayan paket/poşet vs. taşınmaz.
 40. Sivil elbiseli iken de askeri nezaket ve terbiye kurallarına uyulur, askeri nezaket ve terbiye kuralları sivil elbiseye uydurulur.
 41. Her faaliyette takım ruhu esas alınır, “Ben değil, biz” prensibiyle hareket edilir.

jandarma mulakat sorulari

TANIŞMA

a. Tanışma ve Tanıştırılma Kuralları

Tanışma, birbirlerini daha önce tanımayan birey veya
bireylerin bulundukları bir karşılaşma sırasında, isim, iş, görev ve
unvanları hakkında kısa bilgi edinme ortamıdır. Tanıştırılmanın üç
unsuru vardır: Tanışılan kişi, tanıştırılan kişi ve tanıştıran kişi.

b. Tanıştırmada Öncelik Sırası

Tanıştırmada öncelik önemlidir. Kimin kime, niçin önce
tanıştırılması gerektiği konusunda bir takım prensipler
belirlenmiştir. Buna göre,
 Küçük büyüğe,
 Erkek kadına,
 Gençler yaşlılara,
 Astlar üstlerine,
 Tek kişi topluluğa,
 Sonra gelen, önce gelene tanıştırılır.

c. Tanıştırma Cümleleri

Tanıştırmada kullandığımız cümleler uygun ve nazik
olmalıdır. İsimler açık ve anlaşılır ses tonuyla söylenmeli,
tereddüte ve tekrara fırsat vermemelidir. Tanıştırılanların özel
unvanları varsa bunlar isimlerinden önce belirtilmelidir.

Örneğin;
“Komutanım, izin verirseniz size Jandarma Albay İsim
Soyisim’i tanıtabilir miyim?”

“Sayın Valim, müsaade ederseniz size Binbaşı İsim
Soyisim’i tanıtmak istiyorum.”

Üst ve amirleriyle tanıştırılan personel, açık havada ve
şapkalı ise esas duruş ile selam vererek, kapalı yerde ise esas
duruş ile saygısını gösterir. Amir veya üst elini uzatmadıkça, o
da selam durumunu bozmaz. Uzatılan eli aşırıya varmayacak
derecede sıkar ve daha sonra tekrar selam vererek elini indirir.
Üst ve amir tanışmadan duyduğu memnuniyeti belirtince
“Sağol” diye cevap verilir.

ç. Tanışmada Davranış Kuralları

Tanışma esnasında ayağa kalkmak saygı icabıdır.
Tanıştırılan kişiler birbirlerine kayıtsız kalmamalı, göz göze
gelerek hafif tebessüm etmelidir. Yaşça ve mevkice üstün olanın
el uzatması beklenir. Büyükler el sıkmanın ardından “Memnun
oldum”, “Şeref duydum” diyerek arkasından da “Nasılsınız?” gibi
cümlelerle hatır sormalıdır.

Büyükler küçüklere “Nasılsınız?” diyerek konuşmayı
başlatırlar. Küçükseniz yalnızca teşekkür etmeniz, ast iseniz
“sağol” demeniz yeterlidir. Tanışılan kişiyle daha önce
tanıştırıldıysanız, tanıştıran kişinin sözünü kesmeden sessiz
kalınmalı, daha sonra durum ifade edilmelidir.

d. Topluluk ve Toplantılarda Tanışma

 Bir kişiyi topluluğa tanıtırken ismini yüksek sesle
söylemek yeterlidir. Herkese tek tek tanıştırmaya gerek yoktur.
 Tanıtılan kişinin de ayağa kalkarak tebessümle selam
verip yerine oturması hoş bir davranıştır.
 Kendimizi topluluk önünde tanıtırken ismimizin arkasına
hanım ya da bey gibi kelimeler getirilmez. “Ben Ahmet Bey” gibi.

Jandarma Nezaket ve Görgü Kuralları Nedir?

 Terbiye ve nezaket dost kazandırır.
 Karşınızdakilere durmadan kendinizden söz etmeyiniz.
 Hoşgörülü ve iyimser olunuz.
 Değerleri takdir edici olunuz.
 Karşınızdakinin inançlarına saygı gösterin.
 Bağırıp çağırarak karşınızdakilerin inançlarını
değiştiremeyeceğinizi biliniz.
 Uygun giyimin terbiyenin önemli bir şartı olduğunu biliniz.
 Başkalarını rahatsız etmeyen görgülü kişidir.
 Sözünüzde durunuz.
 Borçlarınızı zamanında ödeyiniz.
 Unutmayın, herkesin zamanı değerlidir, bu yüzden
ziyaretlerinizi uzatmayınız.
 Kişisel özellikleri ve sırları dedikodu konusu yapmayınız.
 Dedikodudan uzak durunuz.
 Başkalarına ölçülü öğütler verin ve yargılayıcı olmayınız.
 Sinirli değil, soğukkanlı olunuz.
 Birbirinize, özellikle yaşlılara karşı nazik davranınız.
 İsteklerinizi rica ederek belirtiniz.
 Kırıcı konuşmayınız.
 Özür dilemek gerektiğinde bunu ihmal etmeyiniz.
 Alıngan değil, anlayışlı olunuz.
 Nezaketiniz yapmacık değil, içten olmalıdır.
 Argodan kaçınınız.
 Hatasız kul olmadığını aklınızdan çıkarmayınız.
 El şakalarından uzak durunuz.
 Oturuş ve kalkışlarda dikkatli olunuz.

askeri nezaket ve görgü kuralları antk41

a. Protokol

Devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmî ilişkilerde
ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar toplamıdır.

b. Görgü (Terbiye)

Görgü, toplumun tarihi süreç içerisinde geliştirdiği saygı ve
incelik kuralları ve çeşitli durumlarda uyulması gereken ayrıntılı
formalitelerdir.

c. Nezaket

Nezaket, insanların birbirlerine zariflik, incelik ve ölçülü
davranmaları veya birbirlerini incitmemek için gerekli özeni
göstermeleri anlamına gelir.

ç. Zarafet

Zarafet, sosyal yaşamda kişilerin görünümlerinin, söz,
yazı ve hareketlerinin hoşa giden bir niteliğe ulaşmasıdır.
Geniş kapsamı ile zarafet, zorunluluk olmadan, karşılık
beklemeden, geleneklere uygun, güvenli, ölçülü, hoşgörülü,
yakışık alan sadelik içinde, rahat ve akıcı sözler ve
hareketlerle kişinin yarattığı bir etkidir.

jandarma nezaket kuralları
Askeri Nezaket ve Görgü Kuralları ANTK41

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir