Kara Astsubay, Kkk

Astsubay

jandarma astsubay maaslari 1

Astsubay, askerî hiyerarşide subayın altında yer alan rütbedir. Bununla birlikte subaylar genellikle doğrudan bir akademiden ortaöğretim sonrasında aldıkları eğitim ile mezun olurlar. Astsubayların ast memurlar (junior non-commissioned officers) ve kıdemli ya da kurmay memurlar (senior (ya da staff) non-commissioned officers) olmak üzere farklı sınıfları bulunmaktadır.

926 sayılı TSK Personel Kanunu Ek Madde 21’de “Astsubay” tanımında, Astsubaylar: “Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarının ast komuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idarî işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara, astsubay adı verilir”. şeklinde tanımlanmaktadır.

5 Temmuz 1951 tarihli ve 7852 sayılı Astsubay Kanununda ise Astsubaylar; “Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun kara, deniz ve hava kuvvetleriyle jandarma, gümrük koruma birlikleri kadrolarının astkomuta kademelerinde eğitim, sevk ve idare ile diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görevlendirilen askerî şahıslara (Astsubay) adı verilir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Astsubaylar, subaylar ile birlikte 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabidirler. Mecburi hizmet süreleri 15 yıldır. Bu süreyi bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir