Kamu Personeli Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alacak(SINAVSIZ)

ilan2

Kültür ve Turizm Bakanlığı sınavsız 500 sözleşmeli personel alımı yapacak. Yazılı ve sözlü yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi 100 destek personeli (temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır.

kültür ve turizm bakanlığı sözleşmeli personel alımı
kültür ve turizm bakanlığı sözleşmeli personel alımı

Alım Şartları nelerdir?

 1. Türk Vatandaşı olmak
 2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
  uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 5. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 1. Başvurular elektronik ortamda 07/12/2021-17/12/2021 tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.
 3. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla
  il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 1. Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr internet adresinden
  duyurulacaktır.
 2. Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) grubu puanı esas alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı ayrı sıralama yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak
  pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.
 3. İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 4. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
  yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.
 5. Başvuruda istenilen bilgileri eksik ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
 6. Ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.
  İlanen duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir