Jandarma

Jandarma Açıktan Devlet Memuru Alımı 2022

jandarma devlet memuru alımı

Jandarma Genle Komutanlığı açıktan devlet memuru alımı ilanına çıktı. Başvurular 2021 yılı içerisinde yapılacaktır.

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (11) unvanda (60) açıktan devlet memuru temin edilecektir.

Jandarma Açıktan Devlet Memuru Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Başvurular 06-21 Aralık 2021 tarihleri arasında internet ortamında alınacaktır. Seçme sınavına çağrılacak tüm adaylardan HES kodu, aşı kartı, aşı kartı olmayan adaylardan ise son 48 saat içerisinde yapılmış olan PCR testi istenilecek olup, aşı kartı veya PCR test sonucu uygulama üzerinden kontrol edilecektir.

Başvurular Nereden Yapılacak?

Başvurular 06 Aralık 2021 tarihinde başlayarak, 21 Aralık 2021 tarihinde saat:23.59’da
sona erecek şekilde sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma
ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden e-Devlet kapısı
vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

Devlet Memuru Alım Şartları Nedir?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak,
c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (21 Aralık 2021)] itibariyle 18
yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik,
kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.
g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,
h. Başvuru ilan metni Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin
tamamına sahip olmak,
ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi
görevlerde çalışıyor olmamak,
i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları
durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak,
j. 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki
unvanların karşısında belirtilen puan türünden 60 puan ve üzeri almış olmak,
k. Yabancı dil sınavı (YDS) puanı istenilen mütercim unvanına başvuran adaylar için, son beş yıl
içerisinde YDS’den (Arapça) 60 puan ve üzeri almış olmak.
l. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine
sahip olmak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA ALINACAK AÇIKTAN DEVLET MEMURU UNVANLARI VE NİTELİKLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarının ihtiyacı için aşağıda unvanları yazılı kadrolara “Jandarma Genel Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla (60) memur alınacaktır.

Jandarma 2022 yılı için avukat, mühendis, uzman, psikolog ve mütercim alacaktır.

Detaylı alım kılavuzunu inceleyiniz. https://www.jandarma.gov.tr/kurumlar/jandarma.gov.tr/Ek_1__Ilan_Metni__Devlet_Memuru_.pdf

2021 Yılı J.Gn.K.lığı Açıktan Devlet Memuru Temini Başvuru
2021 Yılı J.Gn.K.lığı Açıktan Devlet Memuru Temini Başvuru

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir