Kkk, Kara Sözleşmeli Er, Sözleşmeli Er

2022 yılı Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar? Sözleşmeli Er Uzman Erbaş Olabilir mi?

sözleşmeli er

2022 yılı Sözleşmeli Er Maaşları Ne kadar? Sözleşmeli er Uzman Erbaş olabilir mi? 2022 yılı Sözleşmeli Er Başvuruları Ne Zaman? Sözleşmeli er uzman çavuş olabilir mi? jandarma sözleşmeli er alımı var mı? Sözleşmeli er astsubaylığa geçiş yapabilir mi? Sözleşmeli Er Nasıl Olunur?

shutterstock 1747360517
2022 yılı Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar? Sözleşmeli Er Uzman Erbaş Olabilir mi?

Sözleşmeli Er Nasıl Olunur? Başvuru Şartları Nedir? 2022 yılı Sözleşmeli er Başvuruları

Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Siz de en az ilköğretim mezunu olup;

 • Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997tarihindensonra doğanlar),
 • Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1997 tarihi ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.
JSPS jandarma uzman çavuşluktan astsubaylığa geçiş sınavı
jsps

Mobil Uygulamalarımız ile Uzman Çavuşluk ve Astsubaylığa Geçin

Apple İndir : https://apps.apple.com/tr/app/jsps-pro/id1516531425

Google Play İndir: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astsubaysinavi

Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1)belirtilen esaslar dâhilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslime dilmesi ile yapılmış olacaktır.

Sınavlar Ankara da Yapılacaktır.

sözleşmeli er başvuru şartları
sözleşmeli er başvuru şartları

2022 yılı Sözleşmeli Er Maaşları Ne kadar?

Sözleşmeli er maaşları 2022 yılında %30.50 oranında zam yapılmıştır. Bu zamla beraber doğu ve batıda görev yapanlar olarak maaş ödemeleri değişmektedir çünkü ekstra tazminatlar yansımaktadır.

2022 yılı içi Sözleşmeli Er maaşı : 5700 TL dir.

2022 Yılı Sözleşmeli Er Tazminatları Ne kadar?

Sözleşmeli Er tazminatları doğu batı yurt dışı ve taktıkları bereye göre değişmektedir artı olarak aldıkları kurslarda değişik oranlarda tazminat almalarını sağlar

Görev yaptığın yere göre 5700 TL’lik maaş 14.000 TL’ye kadar çıkmaktadır.

Sözleşmeli Er toplu tazminatlar ne kadar? 7 yılı sonunda bir sözleşmeli erin alacağı toplu tazminat;

 293 milyar 653 TL’dir.

Sözleşmeli Er ve Erbaş Nedir?

Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

sözleşmeli er komando
sözleşmeli er komando

Sözleşmeli Er Memurluğa Geçiş Kaç yıl? Sözleşmeli Er Kadroya Geçiş

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

Sözleşmeli Er Uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş Şartları Nedir?

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin veya astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.  Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

Sözleşmeli Er Yıllık İzinleri Kaç Gündür?

Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

Sözleşmeli Er Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

 1. Başvuru Koşulları:
  1. Türk vatandaşı ve erkek olmak,
  2. En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
  3. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 tarihi ile31 Aralık2002 tarihleri arasında doğanlar),

 1. Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursaolsunilişiği kesilmemiş olmak,
 2. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
 3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 4. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
  1. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,

yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

 1. Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
 2. 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
 4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 6. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2)almış olmak,
 7. Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3)belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),
 8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,
 9. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Sözleşmeli Er Sınavları ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA’da veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.

 1. Evrak kabul faaliyetleri,
 2. Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3’e göre kontrolü),
 3. Fiziki yeterlilik testi
 4. Mülakat,
 5. Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

Sözleşmeli Er Sözlü Mülakat


(a) Müracaatta bulunan aday ile mülakat komisyonu üyeleri arasında
yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir. Bu kapsamda,
mülakatta adaylar;
(I) Genel Görünüş,
(II) Kendisinden İstenileni Kavrama Yeteneği,
(III) Özgüveni,
(IV) Öz Geçmişi,
(V) Kişiliği,
(VI) Psikolojik Yapısı,
(VII) Kendini İfade Edebilme Yeteneği,
(VIII) Beden Dilini Kullanma Becerisi,
(IX) Duygusal Dengesizlik, Dışa Dönüklük, Uyumluluk,
Sorumluluk, Açıklık,
(X) Askerlik Mesleğine Uygunluğu ve İstekli Olması,
kriterleri gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı gün içerisinde
uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. 70’in altında not alanların adaylığı
sonlandırılacaktır.
(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın
bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir.

Sözleşmeli Er Çıkmış Mülakat Soruları sayfamızı inceleyiniz

Sözleşmeli Er Fiziki Yeterlilik Testi Nasıl Olur?

 1. Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
  1. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), başvuru evrakları uygun olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.
  2. Adaylar; sınav merkezinin fiziki ve iklim şartları dikkate alınarak yapılacak olan 1.500 metre düz koşu, 400 metre düz koşu veya 400 metre hedef koşusundan herhangi biri ile mekik ve şınav branşlarından teste tabi tutulmaktadır. FizikiYeterlilikTestiStandartlarıEk-4’tedir.
  3. Adaylar, mekik ve şınav testlerinden en az 1 puan, sınav merkezinin fiziki ve iklim şartlarına göre belirlenecek olan 1500 m koşudan enaz1puan,400 metre düz koşudan en az 5 puan veya 400 metre hedef koşusundan en az 10 puan aldıkları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılırlar.

(ç)Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere aynı gün içerisinde itiraz sınavına girme hakları vardır.

 1. Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
 2. FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 3. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden(aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu)yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir (ÖrneğiEk-6’dadır).
 4. FYT’ye katılacak adaylara; FYT sınav merkezinde görevli personel tarafından, FYT’ye başlamadan önce, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” imzalatılacaktır.

(ğ)Ayrıca testlerin yapılacağı gün de sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Sözleşmeli Er Nitelik Belgesi

sözleşmeli er nitelik belgesi
sözleşmeli er nitelik belgesi

Sözleşmeli Er Boy Kilo Oranları ; Sözleşmeli Er Vücut Kitle İndeksi

sözleşmeli er vki
sözleşmeli er vki

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir