Jandarma Astsubay

Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları 2023 yılı

jamyo mülakat soruları

Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Deneme Soruları pdf

Jandarma Astsubay personeli olmak isteyen bir çok kişinin katıldığı mülakat ve sınavlarda en önemli biri olan sözlü mülakatlarda bireylerin çoğu zorluk yaşamaktadır. Yaşanılan bu zorluğa çözüm olması için sınavdan çıkan çoğu kişi sosyla medya ve haber aracılığı ve bloglarla bu soru dağılımlarını çoğu kişiye deneyim yoluyla ulaştırmıştır.

jamyo mülakat soruları

2023 yılı jandarma astsubay mülakat soruları

Kitabı Satın Al

Nekadar kolay gibi gözüksede bir kişinin Astsubaylığa elverişli olup olmadığı gösteren bir aşamadır sözlü mülakat . Bireylerin kendilerini sözlü mülakata hazırlama konusunda yeterli kaynak bulamamasından dolayı kendini ifade etme ve hazırlık yapamamaktadırlar.

Sizin için çoğu dönemde adaylara yöneltilmiş soru örneklerini bu makalemizde bir araya getirdik. Astsubay mesleğine atılacak ilk adımda 1 aşama daha diğer adaylardan öne çıkaracak örnek soru kalıplarımız şu şekildedir.

2023 yılı jandarma astsubay mülakat soruları

jamyo mülakat soruları

 

Siyasetname hakkında bilgi veriniz?

Siyasetname veya Siyeru’l-mülk, Nizamülmülk tarafından kaleme alınmış siyaset konulu eser. Eserde yoğun bir dinî bağlam içerisinde genelde devlet işleri, devlete ve hükmetmeye dair temel ilke ve düşüncelere yer verilir.

Kuvâ-yi Milliye nedir?

Kuvâ-yi Milliye, Anadolu’nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi ile ağır koşulların dayatıldığı dönemde çeşitli yörelerde Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan bir millî direniş örgütüne verilen isimdir

Balta Limanı Antlaşması hakkında bilgi veriniz?

Balta Limanı Antlaşması Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un imzaladığı antlaşmadır. Antlaşma 1838 yılında iktisadi ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Balta limanı semtinde imzalanmıştır. 8 Ekim 1838’de ilk önce Kraliçe Victoria tarafından daha sonra da Sultan 2. Mahmut tarafından onaylanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi neden soğuktur?

Doğu Anadolu Bölgesi karasal iklimin hakim olduğu bölgedir.İklim nedeniyle zaten kışlar bir hayli soğuk geçer.Doğu Anadolu da dağlık bölge olduğu için yükselti daha da fazla soğuk olmasına neden olur.Yani soğuk olmasının temel nedeni iklim ve yükseltidir

İnönü Savaşları adını nereden almıştır?

İnönü ilçesine adı Batı Cephesi Kumandanı İsmet (Paşa) İnönü’den gelmemiştir. Tam aksine; 1. Ve 2. İnönü savaşları nedeni ile Atatürk tarafından İsmet Paşa’ya İnönü soyadı verilmiştir.

Mahatma Gandi kimdir?

Mohandas Karamçand Gandi, Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri. Görüşleri Gandizm olarak anılır. Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür.

jamyo 2023 basvuru

Marmara Bölgesi’nin Genel Özellikleri nelerdir?

1.Yükseltisi en az olan bölgedir.
2. Ekili – dikili arazi oranı %30 ile 1. sıradadır.
3. İklimler arasında geçiş özelliğine sahiptir. Bu sebepten tarım ürünleri çeşidi fazladır.
4. Genel orman dağılımında %11,5 ile 4. sıradadır.
5. Kümes hayvancılığı ve ipek böcekçiliğinde 1. sıradadır.
6. Nüfus ve nüfus yoğunluğu, göç alma ve şehirleşme bakımından başta gelir.
7. Sanayı tesisleri (%50) ve enerji tüketiminde 1. sıradadır.
8. Ulaşım ağının en geniş olduğu bölgedir.
9.Turizm gelirleri en yüksek olan bölgedir.
10. Kıtalar ve denizler arasında geçiş özelliğine sahiptir.

Yaban adlı eser kime aittir?

Yaban (roman) Yaban, Türk edebiyatında aydın-halk arasındaki uçurumu açık ve kaygıdan uzak şekilde ele alan nadir romanlardan biridir. Yaban, Yakup Kadri’nin zincir romanları içinde bir yerde düşünülebilir ama farklılığı bu zincir içinde ilk defa Anadolu’dan bir bakışın romana hakim olmasıdır.

Keşanlı Ali Destanı adlı eser kime aittir?

Türkiye’de epik tiyatronun öncüsü olarak gösterilen, Haldun Taner’in yazdığı, dünya prömiyeri 31 Mart 1964’te Karaca Tiyatrosu’nda yapılan Keşanlı Ali Destanı‘nda işlemediği cinayet yüzünden hapse atılan ve sevdiği kız Zilha tarafından dayısını öldürmekle suçlanan Ali‘nin hikayesi anlatılıyor.

Göç ve Türeyiş Destanları kime aittir?

Göç Destanı Göç Destanı, bir Uygur destanıdır. Türeyiş Destanı’nın devamı niteliğindedir. Destanda, Türklerin, kutsal taşı, Çinlilere verince, Tanrı tarafından cezalandırılması, açlık ve kuraklığın başlaması ile ana vatanlarından göç etmeleri anlatılır.

En genç milyarder kimdir?

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünleri markasıyla başarıyı yakalayan 22 yaşındaki Kylie Jenner, Forbes dergisine göre bu yıl da ‘kendi servetini yaratan’ en genç milyarder oldu.

Cebelitarık Boğazı hakkında bilgi veriniz?

Cebelitarık Boğazı, Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birleştiren, Avrupa ile Afrika kıtalarını ayıran boğazdır. Antik çağda Herkül’ün Sütunları olarak da bilinirdi. Adını Tarık bin Ziyad’dan alan boğaz, 60 km uzunluğunda ve 44 km genişliğinde, en derin yeri ise -426 m’dir.

Taş yerinde ağırdır. Atasözünü açıklayınız.

Herkes, her şey kendi çevresinde önem taşır. Çünkü kişi bulunduğu yerde tanınmış, kendisine bir çevre edinmiş, hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Yabancısı olduğu bir yerde yeterince tanınmadığı gibi kıymeti de bilinmez.

jamyo mülakat soruları

Satın Al jandarma astsubay mülakat soruları

Astsubay Rütbeleri nelerdir?

 • Astsubay Kıdemli Başçavuş
 • Astsubay Başçavuş
 • Astsubay Kıdemli Üstçavuş
 • Astsubay Üstçavuş
 • Astsubay Kıdemli Çavuş
 • Astsubay Çavuş

Pastoral şiir nedir?

Çoban ve kır yaşamını,doğa güzelliklerini anlatan şiirlere pastoral şiir denir.

Osmanlı Devleti’ne Başkentlik Yapmış Şehirler?

 • Bursa.
 • Edirne.
 • Söğüt.
 • İznik.
 • İstanbul.

Mustafa Kemal’in Harp Okulundaki Apolet numarası kaçtır?

Atatürk, İstanbul’a gelerek 13 Mart 1899’da Harp Okulu‘ndaki eğitimine başladı. Apolet numarası 1283’tü. Okula başladıktan 2 ay sonra arkadaşları arasında sivrilerek sınıf çavuşu oldu. Burada yıllarca dost kalacağı arkadaşları Ali Fuat Cebesoy ve Asım Gündüz’le tanıştı.

Al gömlek gizlenmez atasözünü açıklayınız.

Herkesin dikkatini çeken bir işin gizli kalması mümkün değildir. Herkesin dikkatini çekecek iş yapan kimse, bunun gizli kalacağını sanmamalıdır.

Adalet Mülkün Temelidir” ne demektir?

Adalet Mülkün Temelidir” ne demektir? Hadis veya Hz. Ömer (r.a.)’e ait olan bir söz olduğu rivayet edilen bu söz, her tür idari sistemlerin ayakta durmalarının tek şartının adaletle, yani kulların hak ve hukukunu muhafaza etmekle mümkün olabileceği çok beliğ bir şekilde ifade edilmektedir.

Eğitim nedir?

Eğitim; okullar, kurslar ve üniversiteler vasıtasıyla bireylere hayatta gerekli olan bilgi ve kabiliyetlerin sistematik bir şekilde verilmesidir.

İnkılapçılık ilkesini anlatınız?      

Çağın gerisinde kalan kurumları kaldırarak modern kurumların oluşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yapılan devrimlerin kalıcı ve sürekli olması önemlidir.

Laiklik ilkesini anlatınız?

Devletin, bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha demokratik bir yönetim biçimine kavuşması için yönetimde dini etkiden arındırma gerekir. İnanç ve pozitif bilimlerin arasındaki sınırı kesin olarak belirleyen bir ilkedir.

Milliyetçilik ilkesini anlatınız?

Ülkemizde bireyin hak ve özgürlüğüne önem vermeyi, bireylerin birbirlerinin haklarına saygı duymasını, ulusal birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflemektedir.

Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız?

Toplumun ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi anlayışını benimsemesi, halkın yönetime etkin biçimde katılması hedeflenir.

Devletçilik ilkesini anlatınız?

Devletin kalkınma için gereken ekonomik modeli gerektiğinde kendi eliyle uygulayabilecek teşebbüsler kurmasıdır. Kamu çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda devletin daha etkili bir mekanizma olması gerekir.

Halkçılık ilkesini açıklayınız?

Halk arasında demokrasi kültürünün geliştirilerek halkın devleti daha iyi tanıması ve yöneticilerini nitelikli insanlar içinden seçmesi amaçlanır. Ulus, kendi geleceğini kendisi belirler.

İzmir’de ilk kurşunu atan kimdir?

Hasan Tahsin

Gelibolu’da savaşın seyrini değiştiren köyün adı nedir?

Oluklu Köyü

Tarih nedir?

İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkileri içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen sosyal bilim dalına tarih denir.

Nutukta nelerden bahsediliyor?

Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde 15 Ekim 1927’de mecliste 6 gün süren konuşmasında 1919 -1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Konuşma otuz altı buçuk saat sürmüştür. Sonradan “Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev” adıyla tarihimizde yerini almıştır. M. Kemal bu konuşmasında; Osmanlı Devleti’nin son günlerini, Milli Mücadele yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatmıştır.

Atatürk’ün katıldığı savaşlar nelerdir?

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911, İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913, Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915, Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917, Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918 Kurtuluş Savaşı (1919 – 1923), Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921, Büyük Taarruz 4 Mart 1922

Marshall Planı nedir?

Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. Türkiye de bu 16 ülkenin içersindedir.

Rönesans’ nedir?

İtalya’da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilkçağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımıdır.

Uyuşmazlık Mahkemesi’ nedir?

Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir.

Birici Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

Ham madde ve sömürgecilik yarışı, Fransa ile Almanya arasındaki Alsace Loure anlaşmazlığı, Balkanlardaki Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusya çekişmesi, Avrupa’daki gruplaşmalar, Almanya ve İtalya güçlenerek Avrupa’nın güç dengesini bozması, Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna’da bir Sırp Miletçisi tarafından öldürülmesi.

Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserin yazarı kimdir?

Kaşgarlı Mahmut

Hababam Sınıfı nın yazarı kimdir?

Rıfat Ilgaz

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti, İmparotorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu, Cumhuriyet ve demokrasi yayıldı, Bir daha Savaşlar olmasın diye Milletler Cemiyeti (Cemiyet_i Akvan) kuruldu.

Türkiye’nin en büyük dağı hangisidir?

Ağrı Dağı

Türkiye’nin kaç tane sınır komşusu vardır?

Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan’dır

İçlerin de en beğendiğimiz ve sona sakladığımız soru ise şu şekildedir. Bu soru çoğu adaylarda kendini iyi ifade edebilme ve anlama yorumlamasına dayalı olduğu için seçicilik içermektedir. Bunun gibi sorular daha çok incelenmekte ve aday için zolu bir aşamadır.

“Hedefi olmayan gemiye rüzgar yardım etmez.” cümlesinden anladığınızı yorumlayarak açıklayınız.

İnsan hayatı boyunca bir hedefi veya hedefleri olmalıdır. Hedefi olmayan ve geçici güzel yaşayan bir insan istediği çoğu şeye ulaşamaz. Bir hedefiniz veya hedefleriniz olursa hayat da size bu yönde akış sağlayacak ve sizde bunun için bir planlama yapacaksınız. Hedefiniz doğrultusunda ilerleleme katedeceksiniz. Dediğimiz gibi herhangi bir hedefi olmayan bir insan hedefi olmayan bir gemi gibi ordan oraya savrulur rüzgar yardım etmez. Siz rüzgarı kullanacak gemiyi rüzgarın geliş açısına göre yönlendirip hedefinize doğrultmazsanız sonuç pek iç açıcı olmayacağı makuldür.

Makalemiz umarım yardımcı olmuştur. Sınavınızda şimdiden başarılar.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir