Jandarma

Uzman Jandarma Nedir ? Uzman Erbaş ve Uzman Jandarma Arasındaki Fark Nedir?

uzman jandarma nedir

Uzman jandarma nedir? Uzman Jandarma; Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitiren Uzman Jandarma çavuştan Uzman Jandarma sekizinci kademeli çavuşa kadar rütbeleri haiz asker kişileri, ifade eder

Uzman Jandarma Nedir ? Uzman Erbaş ve Uzman Jandarma Arasındaki Fark Nedir?

Uzman jandarma nedir
uzman jandarma nedir

Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan Muvazzaf rütbeli personeldir.

Bu iki rütbe arasında bulunan uzman jandarmalar muvazzaf personeldir. Uzman Jandarma Rütbesi sadece Jandarma genle komutanlığında bulunmaktadır.

Jandarma Genel Komutanlığı 14 Şubat 2012 tarihinde Uzman Jandarma Okulunun kapatmıştır.

Uzman Jandarmalar Uzman Erbaş üstü olup Astsubayların astıdır.

Uzman Erbaş; En az lise veya dengi okul mezunu olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapan, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, Yönetmelik’te belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilen sözleşmeli personeldir.

Uzman Jandarmaların Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde erbaşlar için belirtilen görevlerle istihdam edildikleri kadroların açıklamalarında belirtilen görevleri yaparlar.

Zabıta memuru olarak, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun verdiği görevleri yapar ve yetkileri kullanırlar.

Uzman Jandarma Rütbeleri Nasıldır?

Rütbenin adıKısa yazılışı
Uzman Jandarma ÇavuşUzm.J.Çvş.
Uzman Jandarma Birinci Kademeli ÇavuşUzm.J.I.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma İkinci Kademeli ÇavuşUzm.J.II.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Üçüncü Kademeli ÇavuşUzm.J.III.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Dördüncü Kademeli ÇavuşUzm.J.IV.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Beşinci Kademeli ÇavuşUzm.J.V.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Altıncı Kademeli ÇavuşUzm.J.VI.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Yedinci Kademeli ÇavuşUzm.J.VII.Kad.Çvş.
Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli ÇavuşUzm.J.VIII.Kad.Çvş.

Uzman Jandarma Rütbe Bekleme Süreleri Kaç Yıldır?

Her rütbede normal bekleme süresi 3, en fazla bekleme süresi ise sıhhi izin süreleri hariç 4 yıl olup, terfiler her yıl 30 Ağustos tarihinde yapılır.

Uzman Jandarmalıktan Astsubaylığa Geçiş Şartları Nelerdir?

Uzman Jandarmalıktan Astsubaylığa Geçiş Uzman jandarmaların astsubaylığa geçirilmesi ile ilgili usul, esas ve şartlar aşağıda belirtilmiştir;

  1. Kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilecek fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarından mezun olmak,

             2. Muvazzaf astsubay olmaya istekli olmak,

             3. 35 yaşından gün almamış olmak, (2)(3)

             4. En az üç yıl uzman jandarma olarak görev yapmış olmak,

             5. Yönetmelikte öngörülen sınavlarda başarılı olmak,

             6. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda ve ilgili yönetmelikte belirtilen; ceza durumuna, sicil notuna, kişisel ve ahlâkî niteliklerine, disiplin durumuna, görevdeki başarısına, sağlık durumuna, meslekî yeterliliğine ve sahip olması gereken diğer niteliklere ilişkin şartları sağlamak,

             7. Tâbi tutulacakları temel askerlik eğitiminde başarılı olmak.

Uzman Jandarma Aylık göstergesi Nedir?

Uzman Jandarmalara 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Uzman Jandarmalar için belirlenen gösterge tablosuna göre aylık verilir.

Ayrıca, Uzman Jandarmalara dereceleri itibariyle Astsubaylar için belirlenmiş olan ek göstergelerin 5/6’sı uygulanır. (Ek cümle: 22/5/2012-6318/65 md.) Ancak, bunlara uygulanacak ek gösterge rakamı 3000’i geçemez. 

Uzman Jandarmalarda Emeklilik

Emeklilik hakkını kazananlar emekliliklerini Ocak, Şubat, Temmuz veya Ağustos ayları içinde isteyebilir. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri ancak, Jandarma Genel Komutanının hizmet gerekleri itibarıyla uygun görmesi halinde kabul edilebilir.

Uzman Jandarmanın teşkilat içerisinde kullanabileceği kapsamlı uygulamayı indiriniz

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir