Özet Kanunlar, JSPS

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Özeti

thumbs b c 5c0e44dac5f0c39d34e5262600c131e9

2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Özeti

 • Bu Komutanlık İçİşleri Bakanlığına Bağlıdır.
 • Seferberlik ve Savaş Hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevine devam eder.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Özeti

 • Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.
 • Türkiye Cumhuriyetinin bütün sahillerinde, iç suları olan Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında, liman ve körfezlerinde, karasularında münhasır ekonomik bölgesi ile ulusal ve uluslararası hukuk kuralları uyarınca egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kendisine verilen görevleri uygulamak ve yetkileri kullanmak.
 • Yetkileri:Suçun denizde başlayıp karada devam etmesi yada suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik kuvveti olaya el koyuncaya kadar suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını önlemek amacıyla yetkilerini karada da sürdürebilir. Durum en kısa sürede gerekli imkanlar kullanılarak MÜLKİ AMİREbildirilir.
 • Personel Kaynakları ve uygulanacak mevzuat:
 • Subaylığa ve Astsubaylığa nasıp ve terfi İÇİŞLERİ BAKANLIĞI onanıyla yapılır.
 • Rütbelerindeki bekleme süresi dolan yada kadrosuzluk nedeniyle emeklileğe sevk edilme durumu olan albaylar 60

yaşına, amiraller ise 65 yaşına kadar İÇİŞLERİ BAKAN onanıyla göreve bırakılır.

 • Personel kaynağı planlaması, iç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre albay ve üst rütbelerde bekleme süreleri dolmadan kadrosuzluk tazminatı ödenmek suretiyle Cumhurbaşkanı onanıylaemekliye sevk edilir.

Asayiş Tazminatları : 1– Botlarda Görevli Subay, Astsubay ve Uzman Erbaşlara yüzde 52

2-Diğer Karargah ve kurumlarda Görevli Subay, Astsuby ve Uzman Erbş yüzde 40

Lüzum gördüğü halde İŞLERİ BAKANI tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademede personel geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini illerde valilere devredebilir.

2692 Sayılı Sahil Güvenlik Kanunu Özeti

İÇİŞLERİ BAKANI onanıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki silah, mühimmat, tezçihat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsisi edebilir. Bedelsiz devredebilir.

 • Sahil Güvenlik personelinin atanmaları;
 • a) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİile,
 • b) Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhında görevli başkanların atanmaları

İçişleriBakanınca,

 • c) Diğer subayların ve astsubayların, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları, İçişleri Bakanlığınca, yapılır.
Sahil Güvenlik kanun özeti
sahil güvenlik kanunu

Eğitim ve Tatbikata Katılma:

Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan eğitim ve tatbikatlara İÇİŞLERİ BAKANINizni ile katılır. Bu eğitim ve tatbikatlar planlanırken Sahil Güvenlik Komutanlığının asıl görevi aksatılmaması göz önüne tutulur.

Bütçe: Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi, İçişleri Bakanlığı bünyesinde ve bakanlık bütçesinden ayrı olarak düzenlenir.

Silah Cephane Araç ve Gereçlerin Sağlanması:

Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Savunma Sanayi Müsteşarlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir. Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerin kendi imkanları dışında kalan bakım onarım ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır. Seferberlik ve savaş hallerinde kuvvet komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik birliklerinin her türlü ihtiyacı sefer stokları dahil emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu Özeti

Ohal Kanunu Özetine Bakınız

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir