Sahil Güvenlik

2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini

2021 yili sahil guvenlik komutanligi sozlesmeli astsubay temini

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALINACAKTIR.

 1. TEMİNİ YAPILACAK ASTSUBAY BRANŞLARI, KAYNAK BÖLÜMLERİ, STATÜ
  VE ŞARTLARI:
  Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere
  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda sözleşmeli erkek
  ve kadın astsubay temini yapılacaktır.
sahil guvenlik
2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay Temini

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Genel Koşullar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun
olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
-6-
(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu
belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme
yüklemek,
(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun
olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve
sisteme yüklemek,
(5) KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2020 yılında yapılan KPSS sınavında Genel
Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malul
eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak, (Emniyet
Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya
vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi
kapsamında olanlar
(6) 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş
olmak (01 Ocak 1994 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),
(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları
taşımak ve;
(a) Güverte ve Makine branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D
değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa
göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen
“Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak,
(b) Güverte Kurbağaadam branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D
değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa
göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu, Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen
“Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık raporu ve “Kurbağaadam Olur” kararlı sağlık raporu almak,
(c) Uçak Bakım branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme
çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “ Sözleşmeli
Astsubay Olur” kararlı sağlık Raporunu almak,
(ç) İkmal branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde
(2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay
Olur” raporu ile birlikte Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı
sağlık Raporunu almak,
(d) İdari branşı için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde
(2) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay
Olur” kararlı sağlık Raporunu almak,
(9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya
uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam
ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,
-7-
(10) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş
olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya
görüyor olmamak,
(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak
üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve
Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların
yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay,
uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya
çıkarılmış olmamak,
(15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan
sunmak,
(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
(18) Hamile olmamak,
NOT : 1. Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının
anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa
öğrencilikleri sona erdirilir.

 1. Adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede
  belirtilen mevzuatı incelemeleri faydalarına olacaktır.

Klavuz

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir