JSPS, Özet Kanunlar

2021 ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ ÖZETİ

ozet kanunlarr

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ ÖZETİ

 • Adlîkolluksorumlusu:İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı tarafından atamalarındaki usule göre görevli adlî kolluğun komutanını/âmirini,
 • Enüstderecelikollukamiri:Emniyet Genel Müdürlüğünde; il emniyet müdürünü, ilçe emniyet müdürünü veya amirini, Jandarma Genel Komutanlığında il jandarma komutanını, ilçe ve merkez ilçe jandarma komutanını, Sahil Güvenlik Komutanlığında; birlik komutanını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürünü
Jandarma Sınavları
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.astsubaysinavi
 • Soruşturma:suçun öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süre
 • Kovuşturma:iddianamenin kabulünden hükmün açıklanmasına kadar olan süreyi ifade eder
 • Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adlî kolluğa yaptırılır. Adlî kolluk görevlileri Cumhuriyet savcısının adlî görevlere ilişkin emirlerini gecikmeksizin yerine getirir.
 • Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal: Derhal işlem yapılmadığı taktirde, suçun delilerinin kaybolması veya şüphelinin kaçması veya kimliğinin saptanamaması ihtimalini ifade eder.
 • Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. Sözlü emir, en kısa sürede yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olması hâlinde en seri iletişim vasıtasıyla ilgili kolluğa bildirir; aksi hâlde ilgili kolluk görevlilerince alınmasına hazır edilir. Ancak, kolluk görevlisi emrin yazılı hâle getirilmesini beklemeden sözlü emrin gereğini yerine getirir.
 • Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde,Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsaveyaolaygenişliğiitibarıylaCumhuriyetsavcısınınişgücünüaşıyorsa,sulhcezahâkimidebütünsoruşturma işlemlerini yapabilir.Bu durumda adlî kolluk görevlileri, sulh ceza hâkimi tarafından emredilen tedbirleri alır ve araştırmaları yerine getirir.
 • Adli kolluk görevlilerinin eğitimlerinin verilmesinde kolluğun bağlı olduğu Bakanlıkçatalep edilmesi halinde, Adalet Bakanlığı tarafından eğitici personel görevlendirilir. Hizmet içi eğitimlerin planlanmasında AdaletBakanlığınınveya yetkili Cumhuriyet Başsavcısınıngörüşleri alınır.
 • Cumhuriyet Başsavcıları heryılınsonunda adli kolluk sorumluları hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderir. Değerlendirme raporlarında, adli kolluk görevlilerinin soruşturma ve kovuşturma işlemlerindeki ehliyetiyle bu işlemlerde gösterdikleri çalışkanlık, iş disiplini ve başarı durumlarına yer verilir. Bu değerlendirme raporları ilgilinin sicilinin düzenlenmesinde dikkate alınır.
 • Cumhuriyet Başsavcıları veya Cumhuriyet Savcıları adli görevlerinin gereği olarak, gözaltına alınan kişilerin bulunduracakları nezarethaneleri, varsa ifade alma odalarını, bu kişilerin durumlarını, gözaltına alınma sürelerini, gözaltına alma ile ilgili tüm kayıt ve işlemleri denetler, sonucunu “ nezarethaneye alınanların kaydınaaitdeftere“kaydeder.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir